Mentoring mezi školami pomáhá rozvíjet organizace, učitele i žáky

Co přináší školám nástroj mentoringu a co zatím o jeho výhodách ukázal evropský projekt MenSI?

Mentoring jako jeden ze způsobů kolegiální profesní podpory mezi učiteli znají zahraniční vzdělávací systémy již delší dobu. Přestože jde o skvělý nástroj, jak podporovat profesní růst nejen začínajících učitelů, v českém prostředí jde o poměrně novou metodu. Popularizace efektivního způsobu vzdělávání učitelů, inovování výuky a tím i zvyšování kvality škol, byly také cíli v únoru končícího mezinárodní projektu MenSI, do kterého se zapojily také české základní školy. Co se díky projektu naučily a jak může mentoring pomoci českým učitelům a školám?

Co je to mentoring ve vzdělávání?

Zcela obecně můžeme mentoring definovat jako formalizované partnerství mezi dvěma lidmi, organizacemi či školami za účelem učení a osobního nebo profesního rozvoje. Mnoho organizací, škol a univerzit využívá mentoring k podpoře individuálního růstu a posílení kompetencí.

Mentoring zahrnuje člověka (mentora), který podporuje někoho, kdo má méně zkušeností v dané oblasti nebo kdo potřebuje vedení a podporu (mentee). Mentoři tak působí jako zkušení kolegové, kteří nabízejí ostatním podporu, předávají rady nebo konstruktivní zpětnou vazbu. Celý proces probíhá individuálně nebo skupinově, využívá se rovněž online komunikace. Individuální mentoring je považován za obzvláště efektivní a nejsnáze se implementuje právě na školách. Samotný proces je v mentoringu strukturovaný, ovšem konkrétní forma vztahu je výsledkem dohody mezi mentorem a svěřencem. Klíčová je tedy flexibilita ve vztahu, tak aby vyhovoval oběma stranám a byl pro ně přínosným.

Mentoring mezi učiteli

Zkušenější učitel pracuje s nováčkem nebo méně zkušeným učitelem spolupracujícím a nehodnotícím způsobem. Mentoři nejsou kritiky ani hodnotiteli nováčků, ale facilitátory procesů jejich učení. Mentora bychom tedy mohli považovat za průvodce, který pomáhá svému svěřenci identifikovat jeho potřeby a stanovovat jeho osobní vzdělávací cíle. 

Projekt MenSI

Projekt Mentoring for School Improvement (MenSI, Mentoring pro zlepšování škol) je koordinační a podpůrná aktivita probíhající od listopadu roku 2021 do února letošního roku financovaná Evropskou komisí. Vychází z poznatků a výsledků dřívějšího projektu Living Schools Lab a při své realizaci využívá síť učebních laboratoří, které jsou součástí iniciativy Future Classroom Lab sdružení European Schoolnet. Školy ze šesti zemí (Belgie, Chorvatsko, Česká republika, Maďarsko, Itálie, Portugalsko) v rámci projektu vytvořily síť 24 mentorských škol, které spolupracují přibližně se stovkou dalších škol. Ty v projektu působí v roli mentorovaných. Za Českou republiku projekt koordinuje Dům zahraniční spolupráce (DSZ).

V rámci projektové sítě si učitelé a školy vyměňovali zkušenosti z vlastní pedagogické praxe, přičemž kladli důraz hlavně na inovativní přístupy a využití digitálních technologií ve výuce. Jedním z výstupů projektu, který budou zapojené školy využívat i po jeho ukončení, jsou učební pomůcky usnadňující žákům proces učení. Ty jsme v DZS vytvořili ve spolupráci s učitelkou Petrou Poláčkovou ze Základní školy Těšínská v Ostravě, která byla jednou ze zapojených škol. Pomůcky využívali učitelé a učitelky i v dalších školách. „Používám s dětmi v 1. třídě magnetickou abecedu, každý den luští nějaký vzkaz, rozvíjí svoje myšlení, navíc se jim abeceda moc líbí,“ říká Jitka Ihnačincová ze Základní školy Václava Talicha v Mostě.

Učební pomůcka magnetické abecedy
Učební pomůcka: magnetická abeceda

V rámci projektu jsme pro školy zorganizovali několik vzdělávacích akcí, jako webináře pro mentorské školy, mezinárodní webináře, praktická ukázka inovativních pedagogických postupů iniciativy Třída budoucnosti (Future Classroom Lab), zorganizovali jsme také setkání zástupců všech zapojených škol. V Česku se do projektu zapojily čtyři mentorské školy, přičemž každá z nich mentorovala další čtyři školy v některých případech i školy asociované. Konkrétně se jednalo o tyto mentorské školy:

  • ZŠ Václava Talicha, Most
  • ZŠ speciální Těšínská, Ostrava – Slezská Ostrava
  • ZŠ J. A. Komenského, Louny
  • ZŠ generála Heliodora Píky a MŠ Štítina, Opava

Podívejte se na video, které shrnuje získané zkušenosti a přínosy projektu MenSI zapojeným školám:

Projekt MenSI svým pojetím současně reflektuje hodnoty oficiální Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+. Svými aktivitami přispívá k plnění stanovených strategických cílů a jejich implementaci do vzdělávací politiky v České republice. Už nyní se mohou další školy těšit na využití poznatků, které projekt v oblasti mentoringu školnímu vzdělávání ukázal a načrtl další možnou cestu vývoje. Všechny výstupy projektu budou k dispozici i dalším školám, které mají zájem uplatnit přístupy a zkušenosti školního mentoringu k rozvoji inovativních pedagogických postupů při využívaní digitálních technologií ve výuce a učení.

V rámci projektu proběhne navíc celoevropské šetření zaměřené na to, jak mohou různé přístupy k mentoringu podpořit široké uplatňování inovativních postupů digitální výuky na základních a středních školách.