Evropský týden programování byl opět úspěšný

Vladimíra Kyselková

European Schoolnet eTwinning

V rámci kampaně Code Week se letos uskutečnilo přes 69 tisíc aktivit na podporu programování a rozvoje digitálních kompetencí.

Díky nadšení a energii učitelů, neziskových organizací, technologických společností a dalších dobrovolníků se v rámci letošního ročníku kampaně Code Week uskutečnilo více než 69 tisíc aktivit. To je číslo srovnatelné s předchozím rokem, což je možné považovat za úspěch vzhledem k nelehké situaci, ve které se kvůli pandemii ocitnuly vzdělávací systémy v Evropě.

Code Week 2020

Cílem evropské kampaně Code Week, kterou podporuje Evropská komise, je přilákat pozornost k informatickému myšlení a digitálním kompetencím, které jsou čím dál důležitější pro profesní uplatnění, ale i každodenní život člověka. Dům zahraniční spolupráce působí v této kampani jako koordinátor pro školy.

Hlavní část aktivit probíhala od 10. do 25. října, až do konce roku je však možné uspořádat v rámci Code Weeku 2020 akci podporující informatické myšlení a digitální kompetence u široké veřejnosti nebo se do některé ze zveřejněných akcí zapojit jako účastník (jejich seznam najdete na webu www.codeweek.eu/events). Konečné statistiky za letošní ročník proto budou zveřejněny Evropskou komisí v lednu 2021.

Vzhledem k vývoji v evropských zemích se více aktivit letos přesunulo do online prostoru. V ČR bylo doposud zaregistrováno 138 akcí.

Dům zahraniční spolupráce v rámci letošního Code Weeku:

  • Připravil publikaci Programování (nejen) v mezinárodních projektech, která je určená pro učitele mateřských, základních a středních škol. Jejím cílem je představit možnosti, jak lze propojit mezinárodní projekty a výuku robotiky, kódování a základů programování. Součástí publikace je také 15 konkrétních námětů na výukové aktivity.
  • Uspořádal akci Kód, robot a škol(k)a pro učitele mateřských a základních škol.
  • Přichystal pro učitele dva speciální eTwinningové webináře, a to na téma „Programování a robotika s nejmenšími“ a „První hodina programování“.

Školy, ale také další zájemci, mohou i nadále využít podporu evropského webu, který přináší inspiraci pro výuku programování. Obsahuje například volně přístupné učební materiály a zdroje pro žáky, stejně jako metodiky a plány lekcí pro učitele. Ty lze samozřejmě vyhledávat podle různých kritérií, jako je jazyk, věk žáků apod. Pod záložkou Trénink si navíc můžete projít výukové moduly, díky nimž snadno připravíte pro žáky hodinu programování. Každý modul obsahuje krátké video na dané téma (např. stavba automatu s micro:bitem, programování bez počítače) a k  němu připravené plány lekcí pro každou věkovou kategorii (žáci prvního stupně základní školy, žáci druhého stupně základní školy, středoškoláci). Ty si můžete stáhnout a rovnou využít ve výuce nebo si je předem upravit podle svých potřeb (jsou k dispozici ve formátu umožňující úpravy). Velká část webu je navíc dostupná v českém jazyce.

Zapojit se můžete také do dvou letošních novinek:

Již nyní byl navíc vyhlášen termín příštího ročníku Code Weeku. V roce 2021 se tato celoevropská kampaň na podporu programování uskuteční od 9. do 24. října. Nečekejte však tak dlouho a prohlédněte si možnosti, které web www.codeweek.eu bezplatně nabízí v průběhu celého roku.

Podkladová data: Zpráva Evropské komise.