Evropská komise omezuje spolupráci s některými maďarskými institucemi v programech Erasmus+ a Horizont Evropa

AKTUALIZOVÁNO. EU pozastavila uzavírání smluv s některými maďarskými nadacemi. Mohou tak přijít o finance z Erasmu a Horizontu.

Evropská komise rozhodla o dočasném zákazu uzavírání nových právních závazků s vybranými maďarskými nadacemi. Jedná se o opatření vycházející z unijního mechanismu podmíněnosti právního státu, který Evropská komise spustila koncem dubna loňského roku. Maďarsko podle Evropské komise nepřijalo kýžené reformy, pročež Komise rozhodla o zmrazení financí z evropských fondů plynoucích do Maďarska. Rozhodnutí postihuje i jednadvacet maďarských univerzit, které tak mohou přijít o možnost čerpání financí ze vzdělávacího programu Erasmus+ a z rámcového programu EU pro výzkum a inovace Horizont Evropa. Jedná se o univerzity, které jsou řízeny nadacemi vyjmenovanými ve vydaném rozhodnutí.

V již schválených projektech a podpořených výjezdech se tato omezení neprojeví, neboť pozastavení smluvní spolupráce s maďarskými subjekty je platné až od 15. prosince 2022.

Jak se tato omezení projeví v projektech Erasmu+?

Výjezdy studentů a zaměstnanců, které jsou financovány z výzev v letech 2020, 2021 či 2022 do a z Maďarska, stejně jako strategická partnerství rozhodnutím dotčena nejsou a je dále možné je realizovat.

Ředitelství pro vzdělávání a kulturu Evropské komise ujistilo národní agentury zodpovědné za Erasmus+ v jednotlivých zemích, že opatření je dočasné. Rozhodnutí bude revidováno každé tři měsíce. Již v polovině března proto proběhne přehodnocení stavu a je možné, že rozhodnutí bude zrušeno. Evropská komise proto vyzývá, aby vzdělávací a výzkumné instituce v jednotlivých zemích spolupráci s Maďarskem nepřerušovaly a pokračovaly v plánování společných projektů. Projektové žádosti v programu Erasmus+ s maďarskými organizacemi stejně jako aliance Evropských univerzit mají být dle doporučení Komise standardně podány. Rozhodující bude situace v momentě, kdy by mělo dojít k podpisu smlouvy, a ta se může od současné lišit.

Doporučujeme všem institucím, které právě připravují projektovou žádost pro výzvu 2023, aby maďarské univerzity zapojily do projektového záměru nad počet tří minimálních partnerů z jiných zemí.

Výjezdy českých studentů do Maďarska budou v každém případě nedotčené, protože do smluvního vztahu nevstupují maďarské instituce.

Spolupráce Maďarska a České republiky

Do České republiky míří na svůj Erasmus+ výjezd každý rok kolem stovky maďarských vysokoškoláků a další stovka maďarských akademiků. Podobné počty českých studujících i zaměstnanců univerzit pak každoročně míří do Maďarska. Maďarské univerzity jsou pro své české protějšky důležitým partnerem také pro dlouhodobou spolupráci. Některé z nich jsou společně s českými vysokými školami zapojené i do aliancí Evropských univerzit.