Eurydice přináší překlad studie věnované učitelům

Eurydice

Publikace Teachers in Europe. Careers, Development and Well-Being, která podává přehled jednak o národních politikách a legislativě týkající se učitelské profese, jednak o běžné praxi na školách je nyní dostupná také v češtině.

Zpráva se zaměřuje zejména na učitele základních škol a její součástí jsou i názory samotných učitelů získané prostřednictvím šetření OECD TALIS (Teaching and Learning International Survey). Tato studie vám umožní získat přehled o tom, jak jsou na tom  evropské vzdělávací systémy, pokud jde o vzdělávání a kvalifikaci pedagogů, jejich pracovní podmínky nebo kariérní řády, jak jednotlivé země přistupují k hodnocení učitelů, či k mobilitě, nebo jak jsou učitelé spokojeni se svou prací.

Obrázek studie Učitelé v Evropě: Kariéra, rozvoj a kvalita života