Učitelé v Evropě: Kariéra, rozvoj a kvalita života

18. 05. 2023

Překlad studie Teachers in Europe. Careers, Development and Well-Being, která se zaměřuje zejména na učitele základních škol. Podává přehled jednak o národních politikách a legislativě týkající se učitelské profese, jednak o běžné praxi na školách. Součástí zprávy jsou i názory samotných učitelů získané prostřednictvím šetření OECD TALIS (Teaching and Learning International Survey).

Ve studii, jež v anglickém originále vyšla pod názvem Teachers in Europe. Careers, Development and Well-Being, nalezneme kapitoly věnované vzdělávání a kvalifikaci pedagogů, pracovním podmínkám, kariérnímu řádu, přístupům k hodnocení učitelů anebo k mobilitě a v neposlední řadě také kapitolu věnovanou spokojenosti učitelů s prací a jejich dalším názorům získaným z výzkumu TALIS.

Zpráva zahrnuje všechny státy EU a dalších 11 nečlenských zemí.