Dům zahraniční spolupráce představuje svoji Strategii udržitelnosti

KDT, DZS

Dům zahraniční spolupráce

Ucelená Strategie udržitelnosti obsahuje plán pro inkluzi a digitalizaci ve vzdělávání či ekologicky šetrné mobility a projekty.

V Domě zahraniční spolupráce (DZS) věříme, že naše práce má mnohem větší dosah a dopad než se při každodenní práci může zdát. Vzdělávání i jeho mezinárodní přesah vnímáme jako jeden ze základních předpokladů pro dosažení udržitelného rozvoje. I proto vznikla ucelená Strategie udržitelnosti DZS

Strategie vychází z mezinárodně uznávaných Cílů udržitelného rozvoje OSN, pro DZS jsou stěžejní především cíle 4 (Kvalita vzdělávání) a 9 (Průmysl, inovace, infrastruktura), který podporuje vědu a výzkum. 

Strategie udržitelnosti DZS

Strategie odráží naše know-how a potenciál při řešení národních i mezinárodních výzev nejen ve vzdělávání. Zaměřit se chceme především na tři hlavní oblasti: spolupráci s odborníky při rozvoji kvality vzdělávání a výzkumu a přispět například k řešení inkluze nebo digitalizace. Dále chceme promítnout udržitelnost do chování účastníků vzdělávacích programů a prohloubit odpovědné fungování DZS v souladu s požadavky a očekáváním zainteresovaných stran.  

 „S tématem udržitelnosti se začíná postupně seznamovat stále více institucí veřejného sektoru. V DZS jsme naši strategii udržitelnosti pojali uceleně a s dlouhodobým plánem. Bereme to jako velký závazek a chceme jít dalším příklademdodala Dana Petrova, ředitelka DZS.

Jedna z prvních výzev, která nás čeká, je promítnout udržitelné prvky do nového programu Erasmus+ pro období 2021-27 nebo spočítat uhlíkovou stopu naší organizace. Nastavením měřitelných ukazatelů a reportingu tak chceme dál posilovat naši transparentnost a otevřenou komunikaci.