Dezinformace a další nástrahy digitálního světa. Podívejte se na konferenci k třicetinám Eurodesku

Tomáš Berný, Eurodesk

Eurodesk

Evropská informační síť Eurodesk oslavila letos 30 let od svého vzniku. Podívejte se na výstup v podobě online konference.

Eurodesk poskytuje mladým lidem přístup k informacím o příležitostech studia, práce, stáží či dobrovolnictví v zahraničí již od roku 1990. Své 30. jubileum oslavil 28. listopadu online konferencí, na které společně diskutovalo šest hostů o aktuálních společenských tématech. Celou akcí provázel moderátor Michael Rozsypal. Síť vysílala konferenci živě na Youtube Domu zahraniční spolupráce. Záznam najdete v článku.

V prvním bloku konference se socioložka Markéta Šetinová a psycholožka Alžběta Protivanská zaměřily na dopady současného digitálního světa na mezilidské vztahy i psychiku jednotlivce. Zmínily především důležitost preventivních návyků při používání chytrých telefonů a dodržování digitální hygieny. Obě mluvčí shodně varovaly před nástrahami online prostředí, především na poli komunikace a zdůrazňovaly důležitost fyzického kontaktu v kontextu kvality mezilidských vztahů. „Mnoho věcí se ztrácí v překladu, lidé si často domýšlí, co druhá strana myslí. A to kvalitě komunikace výrazně škodí,“ vysvětlila socioložka Markéta Šetinová.

Druhý blok se věnoval dezinformacím, manipulacím a kritickému myšlení. Politolog a pedagog Miloš Gregor a šestnáctiletý programátor Matyáš Boháček rozebírali současné trendy na dezinformační scéně. Matyáš Boháček přiblížil pohled mladé generace na tuto problematiku a poukázal na generační rozdíly ve vnímání dezinformací. Zároveň se oba hosté shodli na tom, že nic jako zaručený návod, jak rozpoznat manipulace neexistuje. „Obecně platí, že čím více se společnost dezinformacemi zabývá, tím více se tyto dezinformace stávají sofistikovanějšími,“ vysvětlil Miloš Gregor.  

Závěrečný třetí blok byl orientován na předávání historické zkušenosti budoucím generacím. Bývalý vyšetřovatel Mezinárodního trestního tribunálu pro Jugoslávii Vladimír Dzuro a koordinátor projektu "Kam vedie nacionalizmus a extrémizmus“ Kamil Sládek diskutovali o spouštěcích mechanismech konfliktů jako byla válka v Jugoslávii, ve kterých pozvedli zbraně sousedé proti sobě. Vladimír Dzuro ve svém úvodním vstupu sdílel své zkušenosti vyšetřovatele. Zdůrazňoval především to, že takový konflikt může vypuknout v podstatě kdekoliv, pokud jej dostatečně živí politické elity a média. Oba hosté shodně zdůrazňovali, že je třeba v rámci prevence o podobných věcech mluvit. Nejen v rámci výuky dějepisu.

Akce se zúčastnilo přibližně 50 diváků, kteří v průběhu diskuse kladli dotazy prostřednictví chatu.