CZELO oficiálně zahájilo novou etapu své činnosti

Včera proběhlo otevření České styčné kanceláře pro vzdělávání a výzkum v Bruselu za přítomnosti Roberta Plagy a Dany Petrové.

Robert Plaga
Kancelář CZELO v Bruselu otevřel také ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga v Pražském domě v Bruselu.

Česká styčná kancelář pro vzdělávání a výzkum v Bruselu (CZELO) včera slavnostně zahájila novou etapu své činnosti. Kancelář CZELO působí v belgické metropoli od roku 2005, avšak od roku 2021 je nově provozována Domem zahraniční spolupráce (DZS). Kromě podpory mezinárodní spolupráce ČR ve výzkumu a vývoji se bude kancelář CZELO nově zaměřovat také na podporu mezinárodní spolupráce ČR ve vzdělávání. Inovovaný koncept činností kanceláře CZELO je naplňován již od počátku roku 2021. Z důvodu koronavirové pandemie a souvisejících hygienických opatření bylo však slavnostní zahájení této nové etapy činností kanceláře CZELO přesunuto na podzim roku 2021. 

V Pražském domě měli hosté možnost shlédnout panelovou výstavu Čeští vědci a vědkyně, kterou si CZELO zapůjčilo od Akademie věd České republiky
V Pražském domě měli hosté možnost shlédnout panelovou výstavu Čeští vědci a vědkyně, kterou si CZELO zapůjčilo od Akademie věd České republiky.

Při příležitosti slavnostního otevření proběhl v kanceláři CZELO den otevřených dveří, během kterého měli zájemci možnost prohlédnout si prostory, jež mohou zástupci z řad českých vzdělávacích a výzkumných institucí využít pro svá jednání a práci v Bruselu, a zároveň se seznámit se zástupkyněmi kanceláře, které jim v případě potřeby poskytnou podporu při realizaci jejich záměrů v Bruselu. Kancelář během dne navštívila řada českých představitelů působících v institucích EU, zástupci zahraničních styčných kanceláří i reprezentanti českých univerzit. Kancelář navštívil také ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga v doprovodu ředitelky Domu zahraniční spolupráce Dany Petrové. Ve večerních hodinách následovala slavnostní recepce v Pražském domě.

Lenka Procházková
Vedoucí kanceláře CZELO Lenka Procházková při slavnostním zahájení v Pražském domě v Bruselu.

Kancelář CZELO je situovaná v Bruselu na adrese Rue Montoyer 23 v docházkové vzdálenosti od sídel všech klíčových evropských institucí. Svým uživatelům z řad vzdělávacích a výzkumných organizací ČR poskytuje služby informační, konzultační a poradenské povahy a podporuje je i v organizaci pracovních jednání, workshopů, seminářů, konferencí, kongresů a dalších mezinárodních setkání v Bruselu. Cílem kanceláře CZELO je dále i prezentovat a propagovat vzdělávací a výzkumný systém ČR v Bruselu a sdílet se stakeholdery sídlícími v bruselské metropoli úspěchy dosažené ČR na tomto poli. V neposlední řadě poskytuje kancelář CZELO také logistickou podporu ústředním orgánům státní správy ČR, kterým v úzké spolupráci se Stálým zastoupením ČR při EU v Bruselu asistuje při naplňování stěžejních záměrů české vzdělávací, výzkumné a inovační politiky.

„Cílem, který jsme si společně s týmem kanceláře CZELO předsevzali, je pomoci k co nejintenzivnějšímu zapojení českých vzdělávacích a výzkumných institucí do evropských komunitárních programů. Činnosti kanceláře CZELO budou proto rozvíjeny tak, aby českým stakeholderům poskytovaly ten nejlepší možný informační servis a logistickou podporu pro zvyšování viditelnosti českého vzdělávání a vědy v Bruselu. Pracovníci institucí všech stupňů vzdělávací soustavy ČR, Akademie věd ČR, avšak i soukromoprávních výzkumných organizací a partnerských resortů jsou srdečně zváni k využívání služeb kanceláře CZELO. Jsme přesvědčeni, že kancelář CZELO bude hojně navštěvovaná a podstatnou měrou přispěje i k rozvoji vědecké diplomacie ČR. Integrace do Evropského vzdělávacího prostoru, resp. Evropského výzkumného prostoru je zcela nezbytným předpokladem k posilování mezinárodní konkurenceschopnosti ekonomiky ČR a prosperity české společnosti. Nepochybujeme, že k tomu kancelář CZELO přispěje svou rolí“, dodala Dana Petrova, ředitelka DZS.

Oběd CZELO a MŠMT
V Bruselu se u příležitosti slavnostního otevření kanceláře CZELO setkali také zástupci DZS, MŠMT a Stálého zastoupení ČR při EU. Zprava: Michal Uhl, náměstek ředitelky DZS, Dana Petrova, ředitelka DZS, Robert Plaga, ministr školství, mládeže a tělovýchovy, Jaroslav Zajíček, velvyslanec Stálého zastoupení ČR při EU. Zády sedí náměstek MŠMT, Pavel Doleček. 

Fotografie z akce jsou k dispozici na facebookové stránce kanceláře CZELO.