CZELO spoluorganizuje V4 konferenci na téma pozorování Země

CZELO

Česká styčná kancelář pro vzdělávání a výzkum v Bruselu (CZELO) vás spolu se svými partnery ze zemí V4 (PolSCA, SLORD a NRDIO) srdečně zve na V4 konferenci „Earth Observations for Citizens and the Planet“, která se uskuteční dne 29. června 2021. Cílem konference je propojit širokou škálu aktérů zapojených do výzkumu a inovací v oblasti pozorování Země se zvláštním zaměřením na Visegrádskou skupinu a program Copernicus.

Účastníci budou mít příležitost seznámit se s koordinovaným evropským přístupem umožňujícím maximální využití produktů a služeb pro pozorování Země a dozvědět se více o tom, jak mohou tyty produkty a služby napomoct s ochranou naší planety a s přechodem na zelenější a udržitelnější hospodářství. V rámci konference budou také představeny úspěšné projekty z oblasti pozorování Země (EO) ze zemí V4. Součástí konference bude rovněž panelová diskuse mezi zúčastněnými stranami a klíčovými aktéry v oblasti EO, během které bude představen aktuální vývoj a budoucí výzvy týkajících se výzkumných a inovačních aktivit v rámci programu Copernicus.

Registrace na akci je možná do 27. června 2021.

Více informací, včetně registračního formuláře, naleznete na oficiálních webových stránkách události.