Čtvrtý ročník Cen DZS představil nejúspěšnější počiny mezinárodního vzdělávání

Vyhlásili jsme vítěze Cen DZS za rok 2021. Ocenění získaly výjimečné projekty financované z programů spravovaných DZS.

Cenu DZS mohly nominovaní získat v sedmi kategoriích. Na rozdíl od loňských let nebyly soutěžní kategorie určeny podle jednotlivých vzdělávacích programů, ale na základě prioritních oblastí vzdělávání. Reagujeme tak na snahy Evropské komise i Strategie 2030+ o prosazení témat zásadních pro rozvoj vzdělávání. Jednotlivé projekty proto soutěžily v kategoriích inkluze a diverzita, ekologická udržitelnost, digitalizace, participace, flexibilita a inovace a internacionalizace. Speciální cenu získali také jednotlivci v kategorii vyjíždějících a přijíždějících účastníků.

„Ceny DZS jsou výkladní skříní toho nejlepšího, co se za uplynulý rok v oblasti mezinárodního vzdělávání událo. Mám velikou radost, že se každoročně sejde tolik vynikajících projektů, které dokazují, že máme nespočet organizací, institucí i jednotlivců, kteří mají chuť a vůli pracovat na zkvalitňování vzdělávání,“ zhodnotil význam Cen DZS ředitel Domu zahraniční spolupráce Michal Uhl.

Úspěšné počiny nominovali zástupci DZS, kteří mají přehled o průběhu projektů od jejich podání až po závěrečnou zprávu. Z 61 nominovaných projektů postoupilo do finále 33, ze kterých 25členná odborná komise vybrala vítěze v jednotlivých kategoriích. Ceny vítězům předávali ministr školství, mládeže a tělovýchovy Petr Gazdík, náměstek ministra Václav Velčovský, ředitel Českých center Ondřej Černý, ředitel NPI Ivo Jupa a další osobnosti působící v oblasti školství a vzdělávání.

„Je skvělé vidět, kolik škol i dalších organizací se snaží přispívat k internacionalizaci vzdělávání v ČR, následovat trendy a aplikovat nové metody. Programy mezinárodního vzdělávání vnímám jako jeden z neopomenutelných nástrojů k dosažení cílů Strategie 2030+. Děkuji proto všem, kteří díky nim posouvají české školství dopředu,“ komentoval předávání cen ministr školství, mládeže a tělovýchovy Petr Gazdík.

Všechny projekty v užší nominaci jsou představeny v publikaci Ceny DZS 2021. To nejlepší z mezinárodního vzdělávání.

  Držitelé Ceny DZS 2021
   

  INKLUZE A DIVERZITA

  • Projekt: Hastrman z Heleny, filmová pohádka
   Realizátor: Klára Jíchová
   Program: Program podpory českého kulturního dědictví v zahraniční
    
  • Projekt: Tradiční recepty našich babiček
   Realizátor: Duha Keška
   Program: Evropský sbor solidarity
  • Projekt: Inovace vzdělávání v hipoterapii – rozšíření kompetencí lektorů
   Realizátor: Česká hiporehabilitační společnost
   Program: Erasmus+ vzdělávání dospělých
    

  EKOLOGICKÁ UDRŽITELNOST

  • Projekt: Making knowledge together – addressing climate change through innovative place based education and blended learning
   Realizátor: Univerzita Palackého v Olomouci
   Program: Erasmus+ vysokoškolské vzdělávání
    
  • Projekt: Když se Zemi špatně dýchá, zavolá si pomocníka
   Realizátor: Základní škola a Praktická škola U Trojice, Havlíčkův Brod a Základní škola Přimda
   Program: eTwinning
    

  DIGITALIZACE

  • Projekt: Robot píše poezii
   Realizátor: Jitka Hejlová
   Program: Program podpory českého kulturního dědictví v zahraniční
  • Projekt: Development of Computational Thinking
   Realizátor: Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Katedra technické a informační výchovy
   Program: CEEPUS
    

  PARTICIPACE

  • Projekt: After-school club at Scioskola
   Realizátor: 1. ScioŠkola Praha – základní škola
   Program: Evropský sbor solidarity
  • Projekt: UMĚNÍ – ŘEMESLA – ZKUŠENOSTI
   Realizátor: 1. Vyšší odborná škola textilních řemesel a Střední umělecká škola textilních řemesel, Praha 1, U Půjčovny 9
   Program: Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
    
  • Projekt: Young EU enterpreneurs
   Realizátor: Střední průmyslová škol Brno, Purkyňova
   Program: eTwinning
    

  FLEXIBILITA A INOVACE

  • Projekt: Pollution Diaries
   Realizátor: Veronika Resslová
   Program: Program podpory českého kulturního dědictví v zahraniční
  • Projekt: ThinkFilM: Herní principy v neformálním vzdělávání
   Realizátor: NaFilM
   Program: Erasmus+ mládež
    

  INTERNACIONALIZACE

  • Projekt: European history, politics, culture and memory
   Realizátor: Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta
   Program: CEEPUS
    
  • Projekt: Roots
   Realizátor: Obchodní akademie, Karviná
   Program: Erasmus+ školní vzdělávání
    
  • Projekt: Reducing Workplace Stress for Young People by Building Career Management Skills
   Realizátor: AKLUB Centrum vzdělávání a poradenství
   Program: Erasmus+ mládež
    
  • Projekt: Letní kolegia České Budějovice a Poděbrady
   Realizátor: Jihočeská univerzita České Budějovice a Universität Wien, Ústav jazykové a odborné přípravy, UK a Fachhochschule Burgenland
   Program: AKTION Česká republika – Rakousko
    

  ÚČASTNÍK VYJÍŽDĚJÍCÍ Z ČR

  • Účastník: Hana Dvořáčková
   Vysílající organizace: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
   Program: CEEPUS
  • Účastník: Markéta Pincová
   Vysílající organizace: Vysoká škola ekonomická v Praze
   Program: Fondy EHP
    
  • Účastník: Jan Valošek 
   Vysílající organizace: Univerzita Palackého v Olomouci
   Program: AKTION Česká republika – Rakousko

    

  ZAHRANIČNÍ ÚČASTNÍK PŘIJÍŽDĚJÍCÍ DO ČR

  • Účastník: Vlatka Daněk
   Přijímající organizace: Univerzita Karlova v Praze
  • Účastník: Melvin Alexis Lara de Leon
   Přijímající organizace: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
    
  • Účastník: María Ximena Xavier Suaréz Salgado
   Přijímající organizace: Univerzita Hradec Králové