Ceny DZS 2021: To nejlepší z mezinárodního vzdělávání

Již počtvrté v řadě vám předkládáme sborník výjimečných počinů na poli mezinárodního vzdělávání, které se v českém prostředí urodily za poslední rok. Již tradičně jsme vybrali ty nejlepší z projektů spolupráce, výjezdů, dobrovolnictví a dalších aktivit v sedmi programech a sítích, které Dům zahraniční spolupráce spravuje, a nechali odbornou porotu posoudit, které z nich si zaslouží Cenu DZS za mimořádný přínos českému vzdělávání. Na následujících stránkách vám představujeme nejen vítěze, ale celkem 66 úspěšných projektů organizací, institucí i výjezdů jednotlivců, neboť věříme, že i jejich aktivity si zaslouží vaši pozornost.

Ceny DZS tradičně oceňují projekty za jejich kvalitu, originalitu a dopady na účastníky i širší komunitu. V letošním roce jsme se rozhodli udělovat ceny v kategoriích, které vnímáme jako klíčové pro oblast mezinárodního vzdělávání. Jsou to: inkluze a diverzita, ekologická udržitelnost, digitalizace, participace, flexibilita a inovace a přínos v oblasti internacionalizace. Soutěžní kategorie odpovídají hlavním trendům současného vzdělávání v Evropě, přičemž první čtyři vycházejí z priorit nového programového období Erasmus+ a Evropský sbor solidarity, do kterého jsme vstoupili s lednem letošního roku.