Co přineslo 15. slavnostní setkání s učiteli u krajanů a lektory češtiny v zahraničí?

Ve čtvrtek 24. srpna se setkalo 80 učitelů, lektorů i zástupců institucí na oslavu šíření českého kulturního dědictví v zahraničí.

Společné foto
Společná fotografie ze slavnostního 15. setkání. Foto: Petr Zewlakk Vrabec

V našich prostorech se včera konalo již 15. společné setkání učitelů u krajanů a lektorů češtiny v zahraničí, kteří působí v Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí. Ten má za cíl šířit a udržovat český jazyk a kulturu za hranicemi Česka.

Práce, kterou odvádí učitelé u krajanů a lektoři češtiny v zahraničí je naprosto klíčová pro udržování jazyka, kultury a tradic v krajanských komunitách a při šíření dobrého jména Česka po celém světě. Tato každoroční setkání jsou vzácnou příležitostí se setkat se všemi, kterým leží na srdci kulturní dědictví Česka v zahraničí, sdílet informace a nahlížet na náš společný projekt z různých perspektiv,” zahájil setkání Michal Uhl, ředitel Domu zahraniční spolupráce.

KRALEK
Setkání zahájil ředitel DZS Michal Uhl. Foto: Petr Zewlakk Vrabec

V nabitém programu dále vystoupila s prezentací Alžběta Havlínová z Českých center. Následovala Lucie Slavíková-Boucher, ředitelka a předsedkyně sdružení Česká škola bez hranic; Irena Čajková, působící na Univerzitě Chicago a historické České škole T. G. Masaryka na předměstí Chicaga; Ivo Dokoupil, koordinátor projektu pomoci rumunským krajanům z Banátu v organizaci Člověk v tísni; a Josef Dvořáček, finanční ředitel Hnutí Brontosaurus. V neposlední řadě představila svou komiksovou tvorbu výtvarnice Lucie Lomová.   

Slavnostnímu setkání předcházely o den dříve semináře a praktické workshopy, například na téma práce s umělou inteligencí ve výuce, kterých se zúčastnilo téměř 40 hostů. “Cením si nejen bohatého programu, ale i proběhlých odborných seminářů s workshopy, které nás seznámily s aktuálními tématy,” uvedl Ctirad Sedlák, lektor českého jazyka v Lipsku, který však brzy začne s výukou ve Varšavě.  

Přínos setkání nám potvrdil i Alexandr Gajdzica, učitel u krajanů v Eibentálu, české vesnici v rumunském Banátu. “Nejvíce oceňuji možnost se jednou za rok v takto velkém počtu setkat na jednom místě, popovídat si, sdílet své zkušenosti a zážitky, a zejména navázat spolupráci, která pak může mít efekt v konkrétních destinacích.

Nejdůležitějším na vysílání učitelů do krajanských komunit je rozhodně podpora českého kulturního dědictví,” míní Alexandr. “Je to povzbudivé, když krajané ví, že jiné zemi záleží na tom, aby se jejich děti učily české kultuře. Podobně pozitivní je pro krajanskou komunitu každá návštěva a podpora z domova, ať už ze strany Domu zahraniční spolupráce, či jiné instituce. Nedávno jsme například hostili několik členů Parlamentu České republiky.

K příležitosti letního setkání vyšlo také 15. číslo bohemistické ročenky Krajiny češtiny, která se tentokrát věnuje tématu reflexe české povahy a historie v díle Jaroslava Haška. Přečtěte si elektronickou verzi časopisu, která je volně ke stažení na našem webu.