Co je nového v Bruselu?

CZELO

Na konci ledna proběhla již tradiční konference asociace ACA „What’s New in Brussels“ zaměřená na vysokoškolské vzdělávání.

Konference přilákala přes 100 účastníků z 20 zemí. V rámci odborných panelů a workshopů vystoupilo téměř 40 expertů z řad Evropských institucí, národních agentur Erasmus+, vysokoškolských institucí a dalších relevantních stakeholderů. 

Aktuálně: Vysokoškolský balíček a střednědobé hodnocení Erasmus+ 

Plenární části konference se zaměřily na zhodnocení aktuální situace a představení nejbližších očekávaných iniciativ, strategických dokumentů a témat v oblasti vysokoškolského vzdělávání. Ve druhém čtvrtletí letošního roku se očekává, že Evropská komise zveřejní tzv. „vysokoškolský balíček“. Ten bude obsahovat tři hlavní dokumentySdělení Evropské komise ke společnému evropskému diplomu (tento dokument bude založený především na výsledcích pilotních projektů, které se tomuto tématu věnují, viz také v článku), návrh doporučení Rady o atraktivních a udržitelných akademických kariérách a návrh doporučení Rady k Evropskému rámci pro zajištění kvality a uznávání výsledků učení. Experti diskutovali také o návrhu doporučení Rady „Europe on the move“, který již Komise zveřejnila a soustředí se na podporu mobilit na všech úrovních vzdělávání. 

Dalším tématem konference bylo aktuálně probíhající střednědobé hodnocení programu Erasmus+. V tuto chvíli Komise sbírá zpětnou vazbu z jednotlivých členských států i na úrovni EU. Během letošního roku budou všechny podněty a vstupy postupně zpracovávány, přičemž finální hodnotící zpráva se očekává na konci roku. Během konference byly představeny jednotlivé dílčí hodnocení a zprávy například od Evropské univerzitní asociace (EUA), studentské organizace Erasmus Student Network či aliance ECIU (European Consortium of Innovative Universities).  

Vzdělávání, výzkum a inovace a zodpovědná internacionalizace 

Konference se věnovala i synergiím VŠ vzdělávání s oblastí výzkumu a inovací. Panelisté diskutovali o možnostech pro vysoké školy v rámci Evropského výzkumného prostoru, konkrétně akce ERA 13, a také o podpoře dalších synergií mezi programy Erasmus+ a Horizont Evropa. Diskuze se dotkla také nedávno zveřejněného návrhu doporučení Rady o posílení bezpečnosti výzkumu. Toto téma je úzce spojené s tématem zodpovědné internacionalizace, proto se závěrečná přednáška a panel zaměřily právě na tuto problematiku. Tommy Shih z Lundské univerzity mluvil o nutnosti udržet rovnováhu mezi bezpečností a zachováním otevřenosti pro mezinárodní spolupráci vysokoškolských institucí. Zdůraznil také, jak důležitá je role, kterou v tomto procesu hrají ministerstva a další národní autority, samotné instituce a také jednotlivci, kterých se rozhodování týká.  

Evropské univerzity, společný evropský diplom, BIPs  a další trendy v internacionalizaci VŠ 

Kromě plenárních částí přinesla konference také 6 paralelních tematických diskuzí na různá témata.  V rámci diskuze o monitorování Evropských univerzit Tine Delva z Evropské komise představila aktuálně vytvářený rámec pro monitorování postavený na 5 klíčových oblastech – řízení a spolupráce v rámci aliancí Evropských univerzit, společné poskytování vzdělávání a mobilit, společnost a ekonomika, výzkum a inovace a dopad na širší vysokoškolský ekosystém. Další experti pak potvrdili potřebu a užitečnost takového rámce a zmínili také nutnost spolupráce na všech úrovních (evropské, národní a institucionální) pro další rozvoj iniciativy Evropských univerzit.  

Účastníci konference se také dozvěděli aktuální informace o Společném evropském diplomu a právním statusu pro aliance univerzit. Yann-Maël Bideau z Evropské komise představil dosud známé výsledky a výstupy pilotních projektů na tato témata, které začaly v loňském roce a skončí letos na jaře. Dle dosavadních informací jsou všechny pilotní projekty úspěšné a přináší klíčové informace a doporučení v obou oblastech. Bideau zdůraznil také, že je třeba jakékoli další kroky důsledně diskutovat a koordinovat s ministerstvy v jednotlivých zemích vzhledem k plné autonomii členských států v oblasti vzdělávání.  

Další paralelní diskuze se zaměřily na kombinované intenzivní programy (BIP) v rámci programu Erasmus+, inkluzi v oblasti vysokých škol či tzv. „lump sums“ a finanční zjednodušení programu Erasmus+. V rámci diskuze na téma mezinárodních mobilit Erasmus+ vystoupila jako expertka také Yvona Vyhnánková, institucionální koordinátorka programu Erasmus+ na Univerzitě Palackého v Olomouci, která představila strategii UPOL v oblasti mezinárodních mobilit.  

Více informací najdete na stránkách ACA