Česko-slovenská spolupráce. Zástupci národních agentur sdíleli zkušenosti s mezinárodním vzděláváním

MB, DZS

Dům zahraniční spolupráce

Zpráva z workshopů zástupců Domu zahraniční spolupráce a Slovenské akademické asociácie pre medzinárodnú spoluprácu.

Ve dnech 4 a 7. prosince se zástupci Domu zahraniční spolupráce (DZS) sešli se svými protějšky ze Slovenské akademické asociácie pre medzinárodnú spoluprácu (SAAIC) na sérii online workshopů. Obě národní agentury na nich sdílely zkušenosti a inspiraci z oblasti administrace mezinárodních programů, marketingu a plánů na další rok. Výměna zkušeností mezi institucemi stejného zaměření je velmi důležitá pro posun a rozvoj mezinárodních programů, jako je Erasmus+, Evropský sbor solidarity a dalších.

Jednu z největších aktuálních výzev pro mezinárodní spolupráci a vzdělávání představuje téma pandemie onemocnění Covid-19 a její dopady na různé typy mobilit. Zkušenosti s rušením například vysokoškolských výjezdů na české a slovenské straně byly podobné. Nemožnost vycestovat do zahraničí na studijní pobyt nebo stáž však v jedné oblasti přeci jen pomohla. Ukázalo se, že tzv. virtuální mobility jsou velmi vhodnou alternativou především pro pracovníky a žáky s různým omezením – ať už zdravotním nebo pracovním. V této otázce se diskutující shodli, že virtuální mobility sice nemohou plně nahradit ty fyzické, ale díky omezením způsobeném pandemií koronaviru objevily agentury nové možnosti zahraniční spolupráce a mobilit.  

Velkým tématem byla rovněž propagace aktivit jednotlivých mezinárodních programů a činnosti celé agentury. Kolegové z české i slovenské instituce se shodli, že jedno z hlavních poslání národních agentur mezinárodní spolupráce je informovat veřejnost o aktualitách z oblasti mezinárodního vzdělávání. Předmětem debaty se proto staly také otázky, jak využívat jednotlivé komunikační kanály, či jak informovat různé cílové skupiny.

Dostalo se i na další současná témata, jako je inkluze a diverzita, digitalizace ve školství nebo vypořádávání se s administrativními náležitostmi mezinárodní spolupráce. Obě agentury se dohodly, že v těchto oblastech budou vzájemně spolupracovat, sdílet informace včetně výsledků výzkumů. Zástupci obou institucí se shodli, že se v uplynulém roce podařilo identifikovat hlavní problémy a překážky, které žadatelé projektů vnímají.  Tato česko-slovenská spolupráce by mohla pomoci tyto bariéry postupně odbourávat.