České vysoké školy jsou mezi zahraničními studenty stále populárnější

Český statistický úřad zveřejnil publikaci o studentech a absolventech vysokých škol v České republice mezi lety 2001–2022.

Meetup v Madridu

Z dat dostupných v této publikaci vyplývá, že od roku 2001 každoročně stoupá počet zahraničních studentů na našich veřejných i soukromých vysokých školách. Za posledních deset let je to stabilní vzrůst o 3 % ročně. V roce 2022 tak na českých univerzitách studoval dosud nejvyšší počet studentů s jiným občanstvím než českým – skoro 55 tisíc ze 166 zemí, což celkově tvoří 18 % všech zapsaných vysokoškolských studentů. Ještě deset let nazpět bylo toto procento značně nižší. Nejoblíbenějšími destinacemi pro zahraniční studenty byly v roce 2022 města Praha, poté Brno, Olomouc a Ostrava. Nejatraktivnější obory pro ně představovaly ty v oblasti obchodu, administrativy, práva, zdravotní a sociální péče, a informačních a komunikačních technologií. Co se týče národnostního složení, statistikám dominovali slovenští studenti, následovali Rusové a Ukrajinci. Ti jsou v posledních letech pravidelně jedněmi z nejpočetnějších skupin. Ukrajinských studentů přibylo v loňském roce oproti číslu z roku 2021 skoro o polovinu, zato ruských studentů meziročně ubylo, což je dáno současnou situací mezi oběma zeměmi. Proč je pro Českou republiku růst počtu zahraničních studentů pozitivním vývojem?

Vzájemné výhody pro zahraniční studenty i Česko 

Podporovat internacionalizaci českého školství se snaží nejen vysoké školy, ale i Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Internacionalizace je jedním z důležitých ukazatelů kvality školy, kterou měří prestižní mezinárodní žebříčky, jako například QS University Ranking. Je k tomu dobrý důvod – nejenže přispívá ke kulturní diverzitě na školách, ale čeští absolventi těchto škol mají díky tomu větší konkurenceschopnost v domácím i zahraničním prostředí. Lépe rozumí odlišným kulturám a problémům globálního charakteru. Zahraniční absolventi, kteří až z poloviny případů zůstávají po dokončení studia v Česku, tu následně vstupují na pracovní trh a povzbuzují tím českou ekonomiku svou expertízou. Ti, kteří se vrací do své země, obohaceni o jinou kulturu a dobrou praxi, pak šíří v zahraničí dobré jméno českých škol i samotné České republiky. Proto patří péče o zahraniční absolventy tuzemských univerzit o jednu z našich priorit. Skrze naši inciativu Czechia Alumni je dlouhodobě podporujeme a pořádáme pro ně networkingové meetupy společně s ambasádami, jako například v dubnu letošního roku v Madridu.

Absolventi Univerzity Palackého na madridském Alumni meetupu. Foto: DZS
Absolventi Univerzity Palackého na madridském Alumni meetupu. Foto: DZS

Internacionalizace je důležitým tématem i mimo vzdělávací sektor. Jelikož evropská populace, včetně té české, stárne, budou na ní ekonomika i sociální systém v budoucnosti závislé. Zahraniční migrace přispívá podle ČSÚ k růstu populace České republiky. Dalším faktorem je, že za posledních několik let nastoupily na vysoké školy jedny z početně nejslabších ročníků českých dětí. Obavy, že se tímto ale budoucí silnější ročníky dětí z let 2007/08 na školu nedostanou kvůli vyššímu počtu zahraničních studentů, nejsou na místě. Studenti jsou přijímáni do programů veřejných vysokých škol podle výsledků přijímacího řízení, a nikoliv podle národnosti. Studium na těchto školách je bez poplatků, pouze pokud studují v českém jazyce, což dále přispívá k motivaci zahraničních studentů k integraci do české kultury.

Propagace příležitostí českého školního systému, a tím pádem i přispívání k nové vzdělané pracovní síle, která si při svých studiích vytvoří vazby na Česko a českou kulturu už během studií, by tak mělo být jednou z našich priorit. V nedávné době jsme prezentovali české vysoké školy, pod hlavičkou Study in Czechia, například na konferenci a veletrhu vysokých škol Asijsko-pacifické asociace pro mezinárodní vzdělávání (APAIE), a brzy se chystáme propagovat možnosti spolupráce nebo studentských výměn s českými univerzitami na obdobném veletrhu a konferenci NAFSA ve Washingtonu D.C. Tato největší mezinárodní vzdělávací a networkingová akce na světě v oblasti internacionalizace vysokého školství umožní univerzitám navázat další zahraniční kontakty. Obou zásadních událostí, kde díky naší značce Study in Czechia mohou české vysoké školy navazovat partnerství se zahraničními univerzitami, se účastníme pravidelně.

Konference a veletrh vysokých škol APAIE 2023. Foto: DZS
Konference a veletrh vysokých škol APAIE 2023. Foto: DZS

Zdroj: ČSÚ, ČTK