Česká republika prezentuje své vysoké školy v USA pod hlavičkou Study in Czechia

Dnes začala největší světová akce v oblasti mezinárodního vzdělávání NAFSA. Tradičně se jí účastní i česká delegace.

NAFSA 2023. Foto: DZS

Asociace mezinárodních vzdělavatelů dnes zahájila svou 75. výroční konferenci, tentokrát ve Washingtonu, D.C. Konference a veletrh NAFSA 2023, která je stěžejní událostí v oblasti mezinárodního vzdělávání, spojí od 30. května do 2. června odborníky působící v oblasti mezinárodního vzdělávání, zástupce univerzit, pedagogy a další zájemce z celého světa.

NAFSA se odehrává každoročně na území USA a společně s asijskou konferencí APAIE a evropskou EAIE tvoří trojici světových událostí, na kterých by profesionálové z mezinárodního vzdělávání neměli chybět. NAFSA je přitom ze tří zmíněných akcí tou největší. V letošním roce se její veletržní části účastní přes čtyři stovky vystavovatelů z celého světa. Nechybí mezi nimi ani stánek České republiky pod hlavičkou naší iniciativy Study in Czechia, který již tradičně organizujeme. České vysoké školy na něm mají příležitost prezentovat své aktivity a navazovat nové mezinárodní kontakty. V letošním roce se veletrhu účastní devět českých vysokých škol.

České vysoké školy na NAFSA 2023: 

  • Česká zemědělská univerzita v Praze
  • Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
  • Masarykova univerzita
  • Ostravská univerzita
  • University of New York in Prague 
  • Univerzita Karlova
  • Univerzita Palackého v Olomouci
  • Vysoká škola ekonomická v Praze
  • Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze 

Stánek České republiky na NAFSA 2023. Foto: DZS
Stánek České republiky na NAFSA 2023. Foto: DZS

Letošní ročník konference nese podtitul "Inspirace pro inkluzivní budoucnost". V jeho duchu se neslo i zahájení celé akce. Plný sál účastníků si nejprve poslechl poselství ministra zahraničních věcí USA Antonyho J. Blinkena. Následně pronesla svou řeč výkonná ředitelka pořádající asociace Fanta Aw. Oba ve svých projevech zdůraznili nutnost vzdělávání hledět do budoucnosti, přizpůsobovat se novým podmínkám a nabízet rovné příležitosti pro všechny.  

Hlavní řečnicí úvodního pléna byla Nadia Murad, držitelka Nobelovy ceny za mír z roku 2018. Mladá lidskoprávní aktivistka povzbudila přítomné, a na svém osobním příběhu ilustrovala důležitost vzdělání, které vidí jako prostředek, jenž dává člověku hlas. "Lidé, kteří měli v životě privilegium získat kvalitní vzdělání, by jej měli používat k tomu, aby zlepšovali svět. Proto podporujte rovnost ve vzdělávání, učte toleranci a pěstujte v žácích a studentech víru, že mohou něco změnit," vyzvala přítomné na závěr. 

Konference návštěvníkům během následujících dnů nabídne přednášky věnované výjezdům studentů, vyučujících a zaměstnanců, novým modelům inkluzivní internacionalizace, nebo diskuze o naléhavých otázkách jako jsou tvorba politik v mezinárodním vzdělávání, či budování strategií k posílení mezinárodního vzdělávání. 

NAFSA 2023. Foto: DZS
NAFSA 2023. Foto: DZS