Cena DZS 2022 za flexibilitu a inovace. UPCE Healthcare Club

MB, DZS

Dům zahraniční spolupráce

Projekt Univerzity Pardubice poskytuje včasnou zdravotnickou pomoc svým zahraničním studentům a zaměstnancům.

UPCE Healthcare Club, který funguje na Univerzitě Pardubice jako místo podpory a konzultací pro zahraniční studenty, pracovníky i jejich rodinné příslušníky v oblasti zdravotnické péče, získal Cenu DZS 2022 v kategorii flexibilita a inovace.

Healthcare Club pomáhá cizincům zorientovat se v systému českého systému zdravotnictví, najít jim vhodného lékaře, ale poskytuje také poradenství v případě mimořádných událostí (zejména u infekčních onemocnění) i pro prevenci dalšího šíření infekce (ubytování, stravování). Dále nabízí základní psychologické a sociální poradenství.

„Projekt, který vznikl během pandemie covidu, probíhá tak, že naši studenti nelékařských zdravotnických oborů fungují jako takoví asistenti. Doprovázejí naše zahraniční studenty a pracovníky na návštěvu lékaře a pomáhají jim zorientovat se v systému zdejší zdravotnické péče,“ řekla nám Drahomíra Ciberová, odborná referentka pro internacionalizaci a rozvoj na Univerzitě Pardubice.

Poslechněte si ohlasy koordinátorky vítězného projektu Drahomíry Ciberové:

Největší přínos má Healthcare Club pro zahraniční studenty a zaměstnance školy v tom, že jim pomáhá zorientovat se v cizím prostředí a neznámém zdravotnickém systému, nabízí jim rady a asistenci. Tím jednoznačně zvyšuje kvalitu jejich života během jejich pobytu na Univerzitě Pardubice a v České republice. Healthcare Club má také významný přínos pro zapojené studenty, kteří poskytují podporu zahraničním kolegům v cizí řeči. Rozvíjejí si tak nejen svoje odborné zdravotnické znalosti a dovednosti, ale také svoje jazykové dovednosti. Zkušenost s péčí o pacienta jiné kultury je navíc připravuje na obdobné situace v jejich budoucí profesi.

Ceny DZS oceňují již pátým rokem kvalitní projekty a aktivity v oblasti mezinárodního vzdělávání. Soutěžní kategorie navazují na aktuální prioritní vzdělávací témata. Všechny nominované i vítězné projekty za uplynulý rok představujeme v naší publikaci Ceny DZS 2022: To nejlepší z mezinárodního vzdělávání.

Vítěze postupně představujeme na našich stránkách. Podívejte se na předchozí krátké rozhovory na našem Youtube kanálu.