Blíží se termín pro podávání žádostí o finanční podporu vzdělávacích projektů Fondů EHP

DZS, Fondy EHP

Fondy EHP

Poslední šance podat online přihlášku pro projekty mobilit, institucionální spolupráce, odborného a inkluzivního vzdělávání.

Nezmeškejte příležitost získat finanční podporu pro váš vzdělávací projekt s partnery z Norska, Lichtenštejnska nebo Islandu. Termíny se blíží: projekty mobility mají termín už 10. 2., institucionální spolupráce 19. 2. (prodlouženo z důvodu výpadku systému), odborné vzdělávání 24. 2. a  inkluzivní vzdělávání 3. 3. Podrobnosti najdete na webu Fondů EHP. Najdete tam také tipy, kde a jak najít svého partnera.

Program Vzdělávání umožňuje spolupráci českých vzdělávacích institucí s partnery z Norska, Islandu a Lichtenštejnska. Zapojit se mohou školy na všech úrovních vzdělávání, odborné instituce a neziskové organizace.

Projekty umožňují získat zkušenosti v Norsku, na Islandu nebo v Lichtenštejnsku, což jsou vše země s vyspělým školským systémem. V Norsku se můžete inspirovat propracovaným systémem inkluze a podpory znevýhodněných žáků, na Islandu důrazem na samostatnost studentů a žáků a v případě Lichtenštejnska zase intenzivní spoluprací mezi školami a firmami nebo duálním vzděláváním.

Projektové aktivity lze naplánovat tak, aby opravdu odpovídaly potřebám zapojených škol i jednotlivých účastníků. Žádost se vyplňuje i předkládá výhradně v online systému, není potřeba posílat nic poštou. V předchozích dvou kolech výzev uspělo až 76 % předložených žádostí!

Aktuálně je vyhlášeno už 3. kolo výzev pro předkládání žádostí.

Celkem jsou otevřené 4 samostatné výzvy v následujících typech projektů:

PROJEKTY INSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE:

 • Termín: 19. února 2021 (15:00)
 • Vhodné pro školy (od MŠ po VŠ), které by chtěly inovovat výuku a lépe tak připravovat své žáky i studenty na moderní svět.
 • Cílem je aplikovat nové výukové metody a postupy.
 • Prioritní témata:
  • demokracie a aktivní občanství ve výuce (např. školní parlamenty, zapojení studentů do záležitostí místní samosprávy, vzbuzení zájmu v žácích o svět kolem nás, témata ekologie, udržitelnosti, mediální gramotnosti…)
  • inkluzivní vzdělávání (vhodné pro učitele, kteří si s tímto tématem ještě neví rady – lze získat zkušenosti od zahraničních kolegů v rámci peer-learning aktivit)

PROJEKTY MOBILIT:

 • Termín: 10. února 2021 (15:00)
 • Vhodné prakticky pro všechny školy, které by rády načerpaly inspiraci v zahraničí a/nebo by chtěly zapojit i své žáky a studenty.
 • Cílem je vyslat do zahraničí žáky, studenty a/nebo zaměstnance na studijní pobyt nebo na stáž.
 • Prioritní skupinou jsou studenti – budoucí učitelé a studenti a žáci ze znevýhodněných skupin. Pokud budou naplánovány mobility těchto skupin, může projekt získat body navíc.

PROJEKTY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A PŘÍPRAVY (VET)

 • Termín: 24. února 2021 (15:00)
 • Výzva otevřená jen pro střední a vyšší odborné školy – v tomto typu projektů se tak nemusí potýkat s konkurencí ostatních škol.
 • Je možné vytvářet projekty zaměřené na podporu praktického vyučování, které mají za cíl lépe propojovat vzdělávání se světem práce.
 • Další možností je zaměřit se na podporu podnikatelských kompetencí u žáků.

PROJEKTY INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

 • Termín: 3. března 2021 (15:00)
 • Jsou zaměřené na rozvoj kompetencí a dovedností učitelů MŠ, ZŠ a SŠ – ti se mají naučit, jak při práci se třídním kolektivem využívat principy inkluzivního vzdělávání.
 • Konečným cílem je tedy zapojit znevýhodněné žáky do vzdělávání tak, aby z principů inkluze těžila celá třída.
 • Zvláštní důraz je kladen na romskou inkluzi – projekty, které se zaměří speciálně na romské žáky, mohou získat body navíc.