Aktuality v květnu 2023

Stipendia a další nabídky pro studenty, absolventy a pedagogy vysokých škol, blížící se akce a termíny uzávěrek.

Akce

Konference k podpoře výuky německého jazyka

16. května od 9:00 do 18:30 proběhne v pražském Goethe-Institutu konference k podpoře výuky německého jazyka pořádaná v rámci Česko-německého strategického dialogu. Konferenci pořádají Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Česko-německý fond budoucnosti ve spolupráci s Goethe-Institutem. Cílem akce je informovat o výuce němčiny ve školách v ČR, zprostředkovat osvědčené postupy a příklady z praxe, představit možnosti financování německo-českých projektů a informovat o přípravě učitelů a možnostech pro oblast vysokých škol. Účast na konferenci je bezplatná, nutná je registrace online do 15. května. Zúčastnit se je možné také virtuálně přes Zoom. Bližší informace nalezne v pozvánce na konferenci a v předběžném programu. Konference je součástí akce DerDieDas - Německý jazykový maraton.

Deutsch AttrAktiv – informační akce pro studenty němčiny a germanistiky

Goethe-Institut a DAAD pořádají další ročník akce Deutsch AttrAktiv pro budoucí učitele němčiny. Akce proběhne na půdě pražského Goethe-Institut 18. května od 10:00 do 17:00. Účast na akci je zdarma, podmínkou je, aby zájemci o účast do 8. května 2023 poslali vyplněnou přihlášku na deutsch.attraktiv@daad.cz. Bližší informace včetně formuláře přihlášky naleznete v detailu akce na stránkách Goethe-Institutu. 

Studijní pobyty

Přehledy stipendijních nabídek AIA na 2023/2024

Přehledy nabídek stipendií na základě mezinárodních smluv na akademický rok 2023/2024 naleznete ve vyhledávači stipendií AIA a v podobě souhrnného katalogu 
na stránkách AIA.

Stipendijní nabídky pro všechny veřejné VŠ

Slovinsko – letní škola slovinského jazyka 

Ministerstvo školství, vědy a sportu Slovinska nabízí 3 stipendia k absolvování dvoutýdenních letních kurzů slovinského jazyka na Univerzitě v Lublani.
Žádosti přijímá: AIA emailem na e-podatelna@dzs.cz
Termín pro podání žádosti: 8. červen 2023
Bližší informace: stručně v přehledu přehled nabídky ve vyhledávači stipendií AIA, podrobně na stránkách Centra pro slovinštinu jako druhého a cizího jazyka

Itálie, stipendia italské vlády – studijní, výzkumné a jazykové pobyty pro studenty

Italská vláda nabízí stipendia ve výši 900 EUR měsíčně k realizaci několika druhů pobytů:

  • studijní a výzkumné pobyty pro studenty MSP a DSP v délce 6–9 měsíců
  • studijní projekty v rámci doktorátu pod dvojitým vedením v délce 6–9 měsíců
  • vyšší umělecké, hudební a taneční kurzy (AFAM) v délce 6–9 měsíců
  • pokročilé kurzy italského jazyka a kultury v délce 3 měsíce

Žádosti se podávají přes portál Study in Italy
Termín pro podání žádosti: 9. červen 2023 do 14:00
Bližší informace: stručně v přehledu ve vyhledávači stipendií AIA, podrobně na stránkách Study in Italy v angličtině a v italštině

Polsko letní kurzy zaměřené na polský jazyk a kulturu 2023

Polská partnerská agentura NAWA informuje o zveřejnění nabídky stipendií pro účast na letních kurzech pořádaných polskými VŠ v červenci a srpnu 2023. Nabídka je určená pro studenty a akademické pracovníky, především z oborů polonistika, příp. středoevropská studia se zaměřením na polštinu.
Žádosti přijímá: AIA emailem na e-podatelna@dzs.cz
Termín pro podání žádosti: 9. květen 2023
Bližší informace: přehled nabídky ve vyhledávači stipendií AIA a podrobně na stránkách agentury NAWA

Japonsko, stipendia MEXT

Velvyslanectví Japonska v ČR z pověření Ministerstva školství, kultury, sportu, vědy a technologie Japonska (MEXT) informuje o nové výzvě pro podávání žádostí o tzv. stipendia japonské vlády. Tato stipendia mohou využít:

  • absolventi BSP nebo studenti a absolvent MSP a DSP k pobytům v délce 18 až 24 měsíců (stipendium Research Students)
  • absolventi SŠ nebo studenti prvních ročníků VŠ k absolvování bakalářského, případně i navazujícího magisterského studia - délka studia 5 až 7 let vč. roční jakzykové přípravy (stipendium Undergraduate Students)
  • absolventi SŠ k absolvování vyššího odborného studia v délce 3 roky (stipendium Specialized Training College Students)

Bližší informace: přehled nabídky ve vyhledávači stipendií AIA; podrobně v detailu nabídky na stránkách japonské ambasády, na jejímž webu naleznete také odpovědi na často kladené dotazy
Žádosti přijímá: MŠMT ČR
Termín pro podání žádosti: 31. května 2023

Německo, stipendia DAAD – bilaterální výměna vědců

DAAD nabízí stipendia akademickým pracovníkům a pracovníkům výzkumných institucí absolvovat výzkumné pobyty v Německu v délce 14 dní až 3 měsíce.
Bližší informace: přehled nabídky ve vyhledávači stipendií AIA, podrobně v detailu nabídky na stránkách DAAD
Žádosti přijímá: DAAD přes online portál
Termín pro podání žádostí: 2. květen 2023 pro pobyty plánované na období od prosince 2023 do května 2024.

Gruzie – pobyty pro pedagogy

Dodatečně bylo vypsáno výběrové řízení k přednáškovým a výzkumným pobytům pro VŠ pedagogy. Přihlášky je možné podávat průběžně, není stanovena uzávěrka.
Bližší informace: přehled nabídky ve vyhledávači stipendií AIA
Přihlášky přijímá: AIA, naskenované žádosti včetně příloh je možné zasílat emailem na e-podatelna@dzs.cz

Litva – litevská studia, stipendijní pobyty pro studenty a akademické pracovníky

Litevská organizace Education Exchanges Support Foundation nabízí stipendia pro pobyty v délce 1 – 2 semestrů.
Bližší informace: stručný přehled nabídky ve vyhledávači AIA, podrobně na stránkách studyin.lt
Žádosti o stipendium přijímá: litevská strana přes online portál 
Termín pro podání žádostí: 8. květen 2023

Mexiko  studijní a výzkumné pobyty pro studenty

Ministerstvo zahraničních věcí Mexika nabízí stipendia pro studijní a výzkumné pobyty studentů BSP, MSP a DSP v délce do 10 měsíců.
Bližší informace: stručný přehled nabídky ve vyhledávači AIA, podrobně na stránkách programu a v aktuální brožuře programu na rok 2023.
Žádosti o stipendium přijímá: AIA emailem na e-podatelna@dzs.cz.
Termín pro podání žádostí: 23. červen 2023

Další programy

Stipendia pro asistenty výuky ČJ na školách v Bavorsku (SRN)

Nabídka je určena pro studenty/studentky s minimálně úspěšně zakončeným čtvrtým semestrem studia na vysoké škole v České republice, jedním ze studijních oborů by měl být německý jazyk. Pobyty se uskuteční v akademickém roce 2023/2024 v délce 5 nebo 10 měsíců, s nástupem v 1. nebo ve 2. pololetí. Asistenti budou vypomáhat při výuce češtiny v rozsahu 12 týdně. Nepovedou samostatnou výuku, jejich činnost bude probíhat pod vedením německé učitelky/německého učitele. Bližší informace naleznete v detailu nabídky.
Termín pro podání přihlášek: prodloužen do 31. května 2023

Evropská jižní observatoř  placené stáže na pracovišti v Německu nebo v Chile

Mezinárodní astronomická organizace ESO – Evropská jižní observatoř (European Southern Observatory) nabzí 3 místa na roční placené stáže na jednom z pracovišť v Německu nebo v Chile. Stáže proběhnou od září 2023 do srpna 2024. Stážisté pobírají stipendium ve výši 2 500 – 3 000 EUR měsíčně. Nabídka je určená pro studenty, vědce a inženýry v oborech: astronomie, astrofyzika, softwarové inženýrství, elektronické inženýrství, mechanické inženýrství, optické inženýrství, operační inženýrství, řídící technika a projektový management. Bližší informace naleznete ve výzvě MŠMT.
Přihlášky přijímá: MŠMT emailem na jan.burianek@msmt.cz
Termín pro podání přihlášek: 5. květen 2023

Stáže pro budoucí učitele němčiny na bilingvním gymnáziu Komensky ve Vídni

Bilingvní reálné gymnázium Školského spolku Komenský ve Vídni nabízí studentům MSP v oboru učitelství německého jazyka stáže v akademickém roce 2023/2024. Odměna je po dohodě s provozovatelem školy, stáž je vhodné uskutečnit s programem Erasmus+. Bližší informace naleznete v informačním letáku.
Přihlášky přijímá: gymnázium na helena.huber@komensky.at
Termín pro podání přihlášek: 14. květen 2023

Stipendia ke studiu v Thajsku

Thajské vysoké školy nabízí zahraničním uchazečům stipendia pro pregraduální i postgraduální studium v přírodovědných, technických a společenskovědních oborech. Seznam škol a oborů, na kterých je možné stipendium v akademickém roce 2023/2024 získat, naleznete
v přehledu thajského Ministerstva vyššího školství, vědy, výzkumu a inovace. 
Žádosti o stipendium přijímají jednotlivé VŠ, v případě zájmu je nutné kontaktovat koordinátora z příslušné thajské VŠ. Termíny a bližší podmínky pro podání žádostí určují jednotlivé VŠ. 

Stipendia Visegrad Fellowship Program  Maďarsko, Polsko, Slovensko

Mezinárodní visegrádský fond nabízí v rámci programu Visegrad Fellowship Program stipendia pro přednášející a výzkumné pracovníky k realizaci krátkých pobytů v zemích V4. Stipendium je možné využít pro práci na konkrétním výzkumném projektu, přednáškovou činnost na úrovni VŠ, archivní bádání a studium v knihovnách.
Žádosti o stipendium se podávají elektronicky přes portál My Visegrad.
Termín pro podání žádostí: leden–červen & srpen–listopad. Žádost je nutné podat nejméně 30 dní před plánovaným začátkem pobytu.
Bližší informace: stručně v přehledu ve vyhledávači stipendií AIA, podrobně na stránkách Mezinárodního visegrádského fondu

Výzkumné stáže von Karmanova ústavu dynamiky tekutin

Von Karmanův ústav dynamiky tekutin (VKI), přední světové pracoviště pro výzkum na poli mechaniky tekutin se sídlem v Belgii, otevírá pro studenty technických a přírodovědných oborů několik výukových a výzkumných programů – týdenní specializační přednášky, krátký školící program, Research Master a Ph.D. program. Finance vyplácí VKI na akademický rok od října do června.

Stipendijní pobyty v Indii – Horizon Europe & Marie SkłodowskaCurie Actions (MSCA) Global Postdoctoral Fellowships 

Program Evropské unie Horizon Europe nabízí v rámci MSCA stipendijní pobyty v Indii pro vědecké pracovníky a akademiky v různých oborech. Podmínkou je ukončené PhD. studium. Stipendium je možné využít k pobytu v délce 12 až 24 měsíců na různých veřejných i soukromých výzkumných institucích v Indii (univerzity, výzkumné ústavy, soukromé společnosti). Součástí stipendia je štědrý plat a úhrada výzkumných nákladů. Bližší informace naleznete na stránkách programu Horizon Europe – MSCA Postdoctoral Fellowships 2023 – Global Fellowships a v letáku programu na rok 2023. Žádosti se podávají online přes portál Evropské komise.
Termín pro podání žádostí: 13. září 2023

UniLink – poradenské centrum pro vysokoškolské studium ve Velké Británii, Irsku, Německu a Dubaji

UniLink je bezplatné poradenské centrum pro studenty, kteří chtějí studovat na zahraničních univerzitách ve Velké Británii, Irsku, Německu a Dubaji. UniLink zastupuje přes 70 vysokých škol v zahraničí. Pomáhá zájemcům s výběrem vhodné destinace, univerzity a studijního oboru, poskytuje asistenci v průběhu celého přijímacího procesu, podává informace o možnostech financování včetně stipendií, grantů a jejich následného vyřízení. UniLink může také pomoct s výběrem ubytování a vyřízení následných formalit. Bližší informace naleznete na stránkách organizace UniLink.

Nabídky pro samoplátce

Letní kurzy na University of Cambridge v Británii

University of Cambridge pořádá v rámci Mezinárodního letního programu 1 až 4-týdenní kurzy pro veřejnost nejrůznějšího zaměření. Letošní jubilejní 100. ročník proběhne v termínu
9. července – 5. srpna 2023. V nabídce je zastoupené spektrum témat a oborů, jako obchod a inovace, globální výzvy, historie, literatura, filozofie, výtvarné umění a přírodní vědy. Podrobný přehled kurzů je k dispozi v detailech programu. Kurzy je možno kombinovat. Podmínkou pro přijetí je angličtina na vysokoškolské úrovni. Bližší informace
o podání přihlášky, ceně kurzů, rozvrhu a dalších podrobnostech nabídky naleznete
na stránkách University of Cambridge.

Stáže organizace Stage Malta

Vzdělávací instituce Stage Malta nabízí kvalitní stáže pro ambiciózní mladé lidi. Přehled nabídky naleznete zde, podrobné informace jsou k dispozici na stránkách Stage Malta
a v brožuře programu na rok 2022/2023. Přihlášky se podávají průběžně online přímo přes portál programu.

PŘEHLED TERMÍNŮ

02. 05. – uzávěrka žádostí o stipendia DAAD – Německo – bilaterální výměna vědců
05. 05. – uzávěrka přihlášek – stáže Evropské jižní observatoře
08. 05. – uzávěrka žádostí o stipendia – Litva – litevská studia, pobyty pro studenty a akademické pracovníky
08. 05. – termín pro registraci na akci Deutsch AttrAktiv (Goethe-Institut)
14. 05. – uzávěrka přihlášek – učitelské stáže na gymnáziu Komensky ve Vídni
31. 05. – uzávěrka žádostí o stipendia – Japonsko – pobyty pro studenty a absolventy
08. 06. – uzávěrka žádostí o stipendia – Slovinsko – letní škola slovinského jazyka 
09. 06. – uzávěrka žádostí o stipendia italské vlády – Itálie – pobyty pro studenty
23. 06. – podávání žádostí o stipendia – Mexiko – studijní a výzkumné pobyty pro studenty
bez termínu – podávání žádostí o stipendia – Gruzie – krátké přednáškové a výzkumné pobyty pro VŠ pedagogy
bez termínu – podávání žádostí o stipendia – Belgie – výzkumné stáže von Karmanova ústavu dynamiky tekutin