Příští stanice svět | Festival příležitostí pro mladé

Druhý ročník úspěšné akce Příští stanice svět s podtitulem Festival příležitostí pro mladé se bude konat 20. 9. 2022 v prostorách Domu zahraniční spolupráce. 

Na koho se letos můžete těšit?

Chystáme pro vás workshopy, diskuze a přednášky se zajímavými hosty, ať už odborníky ve vzdělávání, kultuře, ekologii, realizátory mezinárodních projektů nebo absolventy zahraničních studií, stáží a dobrovolnictví. Na hlavní stage večer vystoupí známý hudebník Ventolin a chybět nebude ani bohatý doprovodný program. Festivalem vás stejně jako minulý rok bude provázet známé moderátorské duo Johan Mádr a Ondřej Havel. Na druhém ročníku vystoupí například:

Buchty Live z Rádia Wave • Johana Bázlerová (Jsem v obraze) • Jana Soukupová (Youth, Speak Up!) • Kryštof Stupka a Pavel Linzer (Mladí delegáti do OSN) • Ventolin • Dj Márty • Anatol Svahilec a Garçon se Slam Poetry a další…

Podrobný program a další informace najdete na webových stránkách festivalu a na našich sociálních sítích. Vstup na festival je zdarma, zájemcům o workshopy, přednášky a prezentace v místnostech EVROPA a SVĚT však doporučujeme pojistit si svoje místo jednoduchou on-line registrací. Místnosti mají omezenou kapacitu a díky registraci tak budeme schopni lépe reagovat na vaši poptávku po jednotlivých blocích programu. 

Příští stanice svět 2022

Evropská komise vyhlásila rok 2022 Evropským rokem mládeže (ERM).  V návaznosti na obtíže, kterým mladí lidé čelili během dlouhé pandemie COVID-19, se ERM bude snažit zdůraznit význam evropské mládeže při budování lepší budoucnosti – ekologičtější, inkluzivnější a digitálnější. ERM by měl nastartovat proces reflexe budoucnosti mladých lidí a podpořit jejich aktivní účast na utváření budoucnosti Evropské unie.  Během celého roku budou probíhat informační, vzdělávací a osvětové kampaně, které podpoří aktivní podíl mladých lidí na budování společnosti, budou propagovány evropské programy, možnosti dobrovolnictví a financování solidárních projektů a další akce.  A právě hlavní akcí těchto oslav v České republice je Festival příležitostí pro mladé Příští stanice svět.