MLÁDEŽ: Příležitosti programu Erasmus+ sektor neformálního vzdělávání

Erasmus+

Workshop na téma virtuální závislosti

Přijměte naši pozvánku na seminář s názvem „Příležitosti programu Erasmus+ mládež“, který se bude konat dne 20. října 2022, od 10:00 do 15:30 hodiny v prostorách Školicího centra České Budějovice.

V rámci semináře se dozvíte, jaké jsou možnosti zapojení, výjezdů do zahraničí, a v případě, že máte nápad na vlastní projekt, o jaké typy projektů (mezinárodních i národních) můžete žádat.

·        Mezinárodní setkání mládeže
·        Mobility pracovníků s mládeží
·        Projekty k zapojení mládeže do veřejného života (i národní úroveň)
·        Solidární projekty (národní úroveň)
·        Dobrovolnictví
·        Discover EU - cesta po Evropě pro každého 18letého

Seminář je vhodný pro mladé lidi (do 30 let) nebo pracovníky působící v oblasti neformálního vzdělávání (např. vedoucí kroužků a volnočasových aktivit, pracovníky DDM, SVČ, neziskových organizací, neformálních spolků či místních akčních skupin).  

Tato akce je realizována Domem zahraniční spolupráce ve spolupráci s Portus Prachatice, o.p.s..

Součástí programu bude workshop na téma virtuální závislosti připravený zástupci organizace Portus Prachatice, o.p.s. Zvláštní pozornost bude věnována netolismu ve vztahu k problematice sociálních sítí, on-line počítačových her a manipulacím na internetu.

Přihlášení je možné do 18. října 2022 nebo do naplnění kapacity, odkaz na registraci naleznete níže.

Program 10:00 - 15:30

·        Uvítání a vzájemné představení
·        Představení programu Erasmus+ neformální vzdělávání mládež

 Coffee break

·        Příklad dobré praxe

 Oběd 12:30 – 13:30

·        Workshop na téma virtuální závislosti – Portus Prachatice, o.p.s.
·        Evaluace semináře