Projekty pro mládež výzkumnou optikou

Národní zpráva z šetření RAY za roky 2015 a 2017: základní zjištění u účastníků projektů

Výzkumná zpráva představuje výsledky kvantitativního šetření provedeného v letech 2015 a 2017 mezi českými účastníky projektů finančně podpořených z programu Erasmus+ v sektoru neformálního vzdělávání mládeže. Výsledky jsou součástí mezinárodního šetření RAY (Research-based Analysis and Monitoring of the Erasmus+: Youth in Action Programme), tedy iniciativy stejnojmenné mezinárodní výzkumné sítě zahrnující 36 národních agentur pro program Erasmus+ mládež ve 34 evropských zemích.