Erasmus+ Odborné vzdělávání a příprava - VET Mobility Charter - účastníci přijíždějící do ČR

25. 02. 2021

Mobility KA116, výzvy 2014-2019, aktualizace: listopad 2020

 

Obsah

 • Tabulka 1: Porovnání počtu přijíždějících studentů dle vysílající země za výzvy 2016-2019.         
 • Tabulka 2: Porovnání počtu přijíždějících pracovníků dle vysílající země za výzvy 2016-2019.        
 • Tabulka 3: Porovnání počtu přijíždějících studentů dle oboru za výzvy 2016-2019.  
 • Tabulka 4: Porovnání počtu přijíždějících pracovníků dle oboru za výzvy 2016-2019.     
 • Tabulka 5: Porovnání počtu přijíždějících studentů dle oboru za výzvy 2016-2019. (kategorizováno)
 • Tabulka 6: Porovnání počtu přijíždějících pracovníků dle oboru za výzvy 2016-2019. (kategorizováno)
 • Tabulka 7: Porovnání počtu přijíždějících studentů dle přijímajícího kraje za výzvy 2016-2019.
 • Tabulka 8: Porovnání počtu přijíždějících pracovníků dle přijímajícího kraje za výzvy 2016-2019.
 • Tabulka 9: Porovnání počtu přijíždějících studentů dle hlavního dorozumívacího jazyka za výzvy 2016-2019. 
 • Tabulka 10: Porovnání počtu přijíždějících pracovníků dle hlavního dorozumívacího jazyka za výzvy 2016-2019. 
 • Tabulka 11: Porovnání počtu přijíždějících studentů a pracovníků dle pohlaví za výzvy 2016-2019.
 • Tabulka 12: Průměr a medián trvání mobilit dle typu aktivity za výzvy 2014-2019
 • Tabulka 13: Počet krátkých a dlouhých mobilit a počet nedávných absolventů na dlouhých stážích za výzvy 2018-2019.