Erasmus+ Odborné vzdělávání a příprava - VET Mobility Charter - účastníci přijíždějící do ČR

21. 12. 2021

Mobility KA116, výzvy 2014-2020, aktualizace: prosinec 2021

 

Obsah

 • Tabulka 1: Porovnání počtu přijíždějících studentů dle vysílající země za výzvy 2016-2020.
 • Tabulka 2: Porovnání počtu přijíždějících pracovníků dle vysílající země za výzvy 2016-2020.
 • Tabulka 3: Porovnání počtu přijíždějících studentů dle oboru za výzvy 2016-2020.
 • Tabulka 4: Porovnání počtu přijíždějících pracovníků dle oboru za výzvy 2016-2020.
 • Tabulka 5: Porovnání počtu přijíždějících studentů dle oboru za výzvy 2016-2020. (kategorizováno)
 • Tabulka 6: Porovnání počtu přijíždějících pracovníků dle oboru za výzvy 2016-2020. (kategorizováno)
 • Tabulka 7: Porovnání počtu přijíždějících studentů dle přijímajícího kraje za výzvy 2016-2020.
 • Tabulka 8: Porovnání počtu přijíždějících pracovníků dle přijímajícího kraje za výzvy 2016-2020.
 • Tabulka 9: Porovnání počtu přijíždějících studentů dle hlavního dorozumívacího jazyka za výzvy 2016-2020.
 • Tabulka 10: Porovnání počtu přijíždějících pracovníků dle hlavního dorozumívacího jazyka za výzvy 2016-2020.
 • Tabulka 11: Porovnání počtu přijíždějících studentů a pracovníků dle pohlaví za výzvy 2016-2020.
 • Tabulka 12: Porovnání počtu přijíždějících studentů dle přijímající instituce za výzvy 2016-2020.
 • Tabulka 13: Porovnání počtu přijíždějících pracovníků dle přijímající instituce za výzvy 2016-2020.
 • Tabulka 14: Průměr a medián trvání mobilit dle typu aktivity za výzvy 2016-2020.