Erasmus+: Odborné vzdělávání a příprava - účastníci přijíždějící do ČR

10. 01. 2022

Mobility KA102, výzvy 2014-2020, aktualizace: leden 2022

 

Obsah       

 • Tabulka 1: Porovnání počtu přijíždějících studentů dle vysílající země za výzvy 2014-2020.
 • Tabulka 2: Porovnání počtu přijíždějících pracovníků dle vysílající země za výzvy 2014-2020.
 • Tabulka 3: Porovnání počtu přijíždějících studentů dle oboru za výzvy 2014-2020. 
 • Tabulka 4: Porovnání počtu přijíždějících pracovníků dle oboru za výzvy 2014-2020. 
 • Tabulka 5: Porovnání počtu přijíždějících studentů dle oboru za výzvy 2014-2020. (kategorizováno)
 • Tabulka 6: Porovnání počtu přijíždějících pracovníků dle oboru za výzvy 2014-2020. (kategorizováno)
 • Tabulka 7: Porovnání počtu přijíždějících studentů dle přijímajícího kraje za výzvy 2014-2020.
 • Tabulka 8: Porovnání počtu přijíždějících pracovníků dle přijímajícího kraje za výzvy 2014-2020.
 • Tabulka 9: Porovnání počtu přijíždějících studentů dle hlavního dorozumívacího jazyka za výzvy 2014-2020. 
 • Tabulka 10: Porovnání počtu přijíždějících pracovníků dle hlavního dorozumívacího jazyka za výzvy 2014-2020. 
 • Tabulka 11: Porovnání počtu přijíždějících studentů a pracovníků dle pohlaví za výzvy 2014-2020.
 • Tabulka 12: Porovnání počtu přijíždějících studentů dle přijímající instituce za výzvy 2014-2020. 
 • Tabulka 13: Porovnání počtu přijíždějících pracovníků dle přijímající instituce za výzvy 2014-2020. 
 • Tabulka 14: Průměr a medián trvání mobilit dle typu aktivity za výzvy 2014-2020.