Erasmus+: Odborné vzdělávání a příprava - účastníci přijíždějící do ČR

25. 02. 2021

Mobility KA102, výzvy 2014-2019, aktualizace: listopad 2020

 

Obsah       

 • Tabulka 1 Porovnání počtu přijíždějících studentů dle vysílající země za výzvy 2014-2019.
 • Tabulka 2 Porovnání počtu přijíždějících pracovníků dle vysílající země za výzvy 2014-2019.
 • Tabulka 3 Porovnání počtu přijíždějících studentů dle oboru za výzvy 2014-2019.  
 • Tabulka 4 Porovnání počtu přijíždějících pracovníků dle oboru za výzvy 2014-2019. 
 • Tabulka 5 Porovnání počtu přijíždějících studentů dle oboru za výzvy 2014-2019. (kategorizováno)
 • Tabulka 6 Porovnání počtu přijíždějících pracovníků dle oboru za výzvy 2014-2019. (kategorizováno)
 • Tabulka 7 Porovnání počtu přijíždějících studentů dle přijímajícího kraje za výzvy 2014-2019.
 • Tabulka 8 Porovnání počtu přijíždějících pracovníků dle přijímajícího kraje za výzvy 2014-2019.
 • Tabulka 9 Porovnání počtu přijíždějících studentů dle hlavního dorozumívacího jazyka za výzvy 2014-2019. 
 • Tabulka 10 Porovnání počtu přijíždějících pracovníků dle hlavního dorozumívacího jazyka za výzvy 2014-2019. 
 • Tabulka 11 Porovnání počtu přijíždějících studentů a pracovníků dle pohlaví za výzvy 2014-2019.
 • Tabulka 12 Průměr a medián trvání mobilit dle typu aktivity za výzvy 2014-2019    
 • Tabulka 13 Počet krátkých a dlouhých mobilit za výzvy a počet nedávných absolventů na dlouhých stážích za výzvy 2018-2019.