Digitalizace v programech Erasmus+ a Evropský sbor solidarity

29. 03. 2022

Zpráva z kvantitativního šetření, realizace listopad 2021

Dotazníkové šetření probíhalo online pomocí nástroje SurveyMonkey. Zapojilo se 337 koordinátorů programů Erasmus+ (všechny sektory vzdělávání) a Evropský sbor solidarity.

Cílem bylo zmapovat povědomí a zkušenosti koordinátorů s virtuálními a hybridními mobilitami. Koordinátorů, kteří již byli do virtuální či kombinované mobility zapojeni, jsme se ptali na jejich postřehy, ohlasy účastníků a podporu v rámci instituce. Naopak u koordinátorů bez těchto zkušeností jsme zjišťovali případný zájem a připravenost v instituci.