MŠMT, ČSI a Dům zahraniční spolupráce vypisují výběrová řízení na pozici učitelů Evropských škol.

I letos se pro zájemce o podporu doktorského studia v zahraničí konal informační seminář k Barrandovu stipendijnímu programu.