Dům zahraniční spolupráce zve na Setkání ředitelů odborných škol, které se uskuteční dne 22. září 2023vPraze vhotelu Grand…

Na mezinárodním semináři, který se konal v Praze, se účastníci dozvěděli více o inkluzi a integraci v rámci projektů Erasmus+.

Stipendia a další nabídky pro studenty, absolventy a pedagogy vysokých škol, blížící se akce a termíny uzávěrek.

Ve spolupráci s MŠMT vyhlašujeme 22. ročník Evropské jazykové ceny Label. Přihlášky je možné posílat do 15. 6. 2023.

Stipendia a další nabídky pro studenty, absolventy a pedagogy vysokých škol, blížící se akce a termíny uzávěrek.

S Markétou Pincovou jsme si v novém díle podcastu Za hranicí povídali o jejím výjezdu na semestrální pobyt na univerzitu v Oslu.

Stipendia a další nabídky pro studenty, absolventy a pedagogy vysokých škol, blížící se akce a termíny uzávěrek.

Stipendia a další nabídky pro studenty, absolventy a pedagogy vysokých škol, blížící se akce a termíny uzávěrek.

Úspěšné mateřské, základní a střední školy získaly certifikát eTwinning Quality Label, sedm z nich pak Národní cenu eTwinning.