AKTUALIZOVÁNO. EU pozastavila uzavírání smluv s některými maďarskými nadacemi. Mohou tak přijít o finance z Erasmu a Horizontu.

Evropská Komise vydala 19. ledna novou zprávu k využití kombinovaného učení pro větší inkluzi.

Žádosti lze podávat do 22. března. Koordinátorem můžou být pouze Evropské NGOs (ENGOs), partnery jakékoliv relevantní organizace.

Přečtěte si průběžnou zprávu Evropské komise. Jakých cílů již bylo dosaženo? Jaké iniciativy budou v dohledné době zahájeny?

Rozhovor se Zdenkou Telnarovou z Ostravské univerzity, která koordinuje inkluzivní projekty zaměřené na vzdělávání seniorů.

Česká republika přivítala zástupce národních agentur, kteří zajišťují chod evropských vzdělávacích programů.

Ve středu 14. 12. se v Bruselu konala závěrečná narozeninová oslava ikonického programu evropské spolupráce.

Pořádáme sérii informačních webinářů k centralizovaným projektům ve výzvě 2023.

Muzeum východních Čech v Hradci Králové se již řadu let zapojuje do programu Erasmus+. Jak výjezdy pomáhají jeho zaměstnancům?

Dvojnásobná návštěvnost i díky Erasmu+. Hvězdárna a planetárium Brno se proměnila v jedno z nejmodernějších zařízení v Evropě.