Přihlásit se můžou žáci nebo absolventi učilišť a odborných škol, kteří se zúčastnili pracovní stáže Erasmus+.

Tentokrát se setkáme v Ostravě. Zaměříme se na vzdělávání dětí ve věku 3–11 let.

Žádosti je možné podávat do 13. 12. (FPA) a 20. 12. (SGA) 2022. Výzva je určena výhradně Evropským neziskovým organizacím (ENGO).

Akce se účastnili pedagogové a zástupci z neziskového sektoru z 15 zemí.

Minulý týden jsme organizovali dvoudenní školení ve dnech 11. – 12. 10. pro akademické pracovníky i projektové manažery Erasmus+.

Po celé Evropě (i v zámoří) se jich konalo bezmála 6300.

Již tradiční Central European Joint Infodays se budou konat 10. a 11. listopadu 2022 v Budapešti. Nezapomeňte se včas registrovat.

Je vám 18 let a jste občanem Evropské unie? Tak pojeďte s námi objevovat krásy Evropy.

Školy a další vzdělávací organizace po celé Evropě sdílejí své zkušenosti s programem Erasmus+.