Seminář pro schválené žadatele z Výzvy 2020 - KA1 mobilita mezi programovými zeměmi (KA103) a mobilita mezi programovými a partnerskými zeměmi (KA107…

Dům zahraniční spolupráce vyhlašuje výzvu k zapojení do odborných pracovních skupin v sektoru vzdělávání dospělých pro všechny, kdo se pohybují v…

Cílem nového programu zaměřeného na investice do vzdělávání, odborné přípravy a dovedností je lépe reagovat na měnící se potřeby trhu práce a…