Evropská komise zveřejnila výsledky pilotní výzvy. Uspělo také konsorcium, jehož členem je aliance 4EU+ a Univerzita Karlova. 

Česko mění strategii prezentace v zahraničí. Nově se prezentuje jako Czechia. Svůj název proto mění i naše iniciativa STUDY IN.

Studie reflektuje zkušenosti aliancí z prvních 3 výzev. Zabývá se procesem výběru, přínosy a výzvami i možnými budoucími scénáři.

Ve dnech 13.–15. ledna 2023 se vpolských Katovicích konal polsko-německo-český seminář pro začátečníky veTwinningu nazvaný „Můj…

AKTUALIZOVÁNO. EU pozastavila uzavírání smluv s některými maďarskými nadacemi. Mohou tak přijít o finance z Erasmu a Horizontu.

Evropská Komise vydala 19. ledna novou zprávu k využití kombinovaného učení pro větší inkluzi.

Žádosti lze podávat do 22. března. Koordinátorem můžou být pouze Evropské NGOs (ENGOs), partnery jakékoliv relevantní organizace.

Portály School Education Gateway a eTwinning se s veškerým svým obsahem a službami se sloučily pod jednu doménu.

Chystáte se realizovat mezinárodní projekt eTwinning a hledáte partnery pro spolupráci?

Přečtěte si průběžnou zprávu Evropské komise. Jakých cílů již bylo dosaženo? Jaké iniciativy budou v dohledné době zahájeny?