Účast českých vysokých škol a reprezentace země na veletrhu APAIE, letos v australském Perthu, bude důležitější než kdy dříve.

Zvyšující se počet zahraničních studentů v Česku má příznivý vliv na ekonomiku, demografii i pověst v zahraničí jako moderní země.

Jedná se o komplexní projekty, u kterých se očekává systémový dopad na politický rámec na evropské, národní i regionální úrovni.

Nová publikace Evropské komise představuje 15 konkrétních projektů, které podporují Ukrajinu.

Představujeme výsledky prvního kola výzev programů Erasmus+ a Evropský sbor solidarity.

Žádosti lze podávat do 5. března 2024. Koordinátorem mohou být pouze ENGOs, partnery jakékoliv relevantní organizace.

Seriál Jeden den… o životě studentů a stážistů v zahraničí. Pokračování speciálu o stážích v Českých centrech.

V nejnovějším díle se setkáváme s Městskou knihovnou Milovice, která s Erasmus+ vzdělávání dospělých podnikla výjezd do Finska.

Evropská komise a agentura EACEA uspořádaly celodenní informační seminář k projektům v oblasti sportu.

Přečtěte si zhodnocení výzkumu, který jsme uskutečnili mezi zahraničními studenty českých vysokých škol, a proč je důležitý.