Aktivní občanství, demokracie a mezinárodní spolupráce na základních školách? Zpráva o jednom česko-norském partnerství.

Letos se do čtyř kategorií přihlásilo přes 900 projektů. Jednou z oceněných institucí byla i česká základní škola z Kroměříže.

Pravidelná snídaně DZS s médii proběhla poprvé zcela online. Téma setkání bylo trefné: digitalizace vzdělávání.

Staňte se hodnotitelem/hodnotitelkou žádostí o granty pro programy Erasmus+, Evropský sbor solidarity a Vzdělávání Fondů EHP.

Národní podpůrné středisko pro Vás opět připravilo bohatou nabídku webinářů, při kterých se můžete inspirovat příklady využití…