Na webinářích zjistíte, jak využívat programování, iPady nebo QR kódy ve výuce

 Národní podpůrné středisko pro Vás opět připravilo bohatou nabídku webinářů, při kterých se můžete inspirovat příklady využití různých nástrojů či aplikací při mezinárodních projektech eTwinning.

Webináře se budou konat dvě středy v měsíci vždy od 19:00 do 20:00 hodin.

Je možné se registrovat na webináře probíhající ve stejném měsíci, tzn. na max. 2 najednou. Registrace se uzavírá 24 hodin před zahájením. Nabídka webinářů v registračním dotazníku na následující měsíc bude aktualizována po uskutečnění druhého webináře v předchozím měsíci.

Registrovat se můžete zde.

 9. 9. 2020 – Jak začít nový projekt

Září je ideální čas začít nový projekt eTwinning. Poradíme vám, jak zahájit práci na novém projektu, naplánovat ho a komunikovat s partnery, aby byla projektová práce příjemná všem – žákům, učitelům i projektovým partnerům. Webinář je určen začínajícím a “znovuzačínajícím” eTwinnerům.

23. 9. 2020 – Cizí jazyky a projekty eTwinning

Propojení jazykových kompetencí a projektů eTwinning je zřejmé. Pojďme se podívat, jakým způsobem využít Twinspace i další aplikace k motivaci a zlepšování úrovně všech jazykových dovedností u žáků i učitelů.

7. 10. 2020 – Programování a robotika s nejmenšími

Chtěli byste oživit výuku programováním, robotikou nebo pokusy? Zároveň u dětí rozvíjet kreativitu, informatické myšlení a zájem o to, jak fungují věci kolem nás? Během webináře si ukážeme, jak na to. Podíváme se na zoubek pohádkám a příběhům, které máme rádi my i děti. Webinář je určen učitelům MŠ a 1.st. ZŠ, ale inspirovat se mohou i učitelé starších žáků. Náměty, které získáte, Vám mohou být inspirací v běžné výuce nebo při mezinárodní spolupráci eTwinning. Malou ochutnávku toho, co Vás čeká, naleznete zde.

21. 10. 2020 – První hodina programování

V dnešní době je těžké si nevšimnout propagace programování a robotiky ve školách. Je programování cílem nebo prostředkem k něčemu jinému? My učitelé potřebujeme dobře vědět, proč bychom měli učit žáky programovat, ale také to, jak s programováním začít. Během webináře si účastníci vytvoří svůj první program v nástroji Scratch a společně se zamyslíme nad tím, co nám a našim žákům taková aktivita může přinést. Pokud se společně s námi budete chtít pustit během webináře do programování, budete potřebovat počítač s připojením k internetu. Pracovat se Vám bude lépe, pokud si náš webinář pustíte na druhém zařízení, např. mobilní telefon či tablet.

4. 11. 2020 – Únikovky v projektech a výuce zase trochu jinak

Chtěli byste vyzkoušet něco nového, přitom jednoduchého a napínavého zároveň? Zúčastněte se webináře o online únikovkách. Volně navážeme na první část a představíme vám jejich podstatu a využití v eTwinningu i různých vyučovacích předmětech. Zvláště vhodné při online výuce. Společně si jednu hru zahrajeme a další vytvoříme. Ukážeme vám jaké nástroje jsou na vytvoření těchto hádanek vhodné. (Není nutné absolvování 1. části).

18. 11. 2020 – Čtenářská gramotnost

Čtenářská gramotnost – porozumění psanému textu, používání psaného textu a přemýšlení o něm za účelem dosažení cílů jedince, rozvoje jeho vědomostí a potenciálu a za účelem aktivní účasti ve společnosti. Pojďme se společně podívat, jak toho dosáhneme s pomocí eTwinningu. Mezinárodní spolupráce žákovských týmů je vynikajícím prostředkem k naplnění cílů čtenářské gramotnosti na všech typech škol. Na našem webináři si ukážeme některé možnosti.

 2. 12. 2020 – iPad a jeho využití v projektu 1

Na webináři si ukážeme možnosti využití iPadu (a tabletu obecně) v různých fázích projektu. Zaměříme se na fotografování, úpravu fotografií a tvorbu koláží. Fotografie dokážeme i rozmluvit. Nevěříte? Přijďte a uvidíte. (budeme pracovat s aplikacemi Snapseed, Pic Collage a ChatterKid).

16. 12. 2020 – iPad a jeho využití v projektu 2

Druhý webinář zaměřený na využití iPadu v různých fázích projektu. Zaměříme se v něm na natáčení a střih videí v aplikaci iMovie.

6. 1. 2021 – Projektová témata a hry pro 1.-3.ročník ZŠ

Přijďte načerpat inspiraci pro eTwinningové projekty. Uvidíte příklady aktivit, ukážeme si vhodné aplikace.

20. 1. 2021 – QR kódy v projektech

Na webináři se naučíme vytvářet QR kódy a ukážeme si příklady aktivit pro projekty i výuku, kde můžeme QR kódy využít.

  Webináře jsou určeny všem učitelům mateřských, základních a středních škol, kteří chtějí do své výuky zapojovat digitální technologie či je zajímá projektová výuka – rádi by se zapojili do eTwinningu a realizovali eTwinningový projekt nebo hledají nové nápady pro svůj již běžící projekt.

Lektory jsou zkušení ambasadoři eTwinning.

Technické požadavky: běžný počítač, notebook nebo tablet s připojením na internet.