Bylo schváleno nařízení Evropského parlamentu a Rady EU, kterým se zavádí program Erasmus+.

Mezinárodní konference CZEDUCON bude přístupná širšímu publiku. Středisko Teiresiás zajistí přepis mluveného slova.

Celorepubliková kampaň Evropský dobrovolník je věnovaná dobrovolnickým aktivitám programu Evropský sbor solidarity.

Co vyzkoumali účastníci mezinárodních projektů a co jsme naopak zjistili my o nich? Odpověď najdete v letním vydání Mozaiky.

Těšte se na aktuality ze světa internacionalizace vysokého školství, příklady z praxe a řadu renomovaných hostů.

V podcastové sérii Projektor jsme se zaměřili na samotný proces podávání žádostí o projekt. Jak se zapojit? A na co si dát pozor?

První díl série Projektor přibližuje kariérové poradenství. Komu kariéroví poradci radí a jak využívají zahraniční zkušenosti?

Devátý květen je jedním ze symbolům evropské spolupráce a solidarity. Oslavte narozeniny Evropy s námi.

Výzkum mapoval postoje české populace k zahraničním výjezdům, ochotu udržitelně cestovat a jejich povědomí o krajanech v zahraničí

Do projektu hledáme celkem 16 základních škol, které se ho budou účastnit ve školním roce 2021/2022.