Asociace, jejímž jsme členem, stojí na straně Ukrajiny, jejích občanů a akademické obce. Přečtěte si celé prohlášení.

Ředitelé národních vzdělávacích agentur a přední evropští odborníci diskutovali o vzdělávacích strategiích a evropských programech

Dana Petrova byla zvolena viceprezidentkou The Academic Cooperation Association pro tříleté období do roku 2023.