Zlepšování výsledků a motivace žáků při výuce matematiky a přírodních věd v evropských školách: Hlavní zjištění

18. 10. 2022

Jaká vzdělávací politika má potenciál ovlivnit výsledky studentů v matematice a přírodních vědách? Přinášíme překlad hlavních zjištění studie věnované výuce matematiky a přírodních věd na školách v Evropě.

Studie Increasing achievement and motivation in mathematics and science learning in schools předkládá kvalitativní údaje Eurydice o národních politikách a legislativě ve 39 evropských vzdělávacích systémech a dává je do souvislosti s kvantitativními údaji z mezinárodních šetření výsledků žáků PISA a TIMSS.