Tělesná výchova a sport ve školách v Evropě

08. 01. 2013

Studie Tělesná výchova a sport ve školách v Evropě informuje o klíčových otázkách a společných cílech v oblasti tělesné výchovy a sportu ve 30 evropských zemích. Jde o první pokus Evropské komise o zmapování stavu a role tělesné výchovy ve školách napříč evropskými zeměmi.

Publikace, která v anglickém originále vyšla pod názvem Physical Education and Sport at School in Europe, obsahuje údaje na úrovni primárního a nižšího sekundárního vzdělávání a umožňuje vhled do témat jako národní strategie a významné iniciativy, postavení tělesné výchovy v národních vzdělávacích programech a řídicích dokumentech, doporučený rozsah výuky za školní rok, hodnocení žáků, vzdělávání učitelů, mimoškolní aktivity a plánované reformy. Mezi pozitivní vývojové ukazatele patří například skutečnost, že tělesná výchova je ve všech zkoumaných zemích povinným předmětem. Zásadní rozdíl mezi jednotlivými zeměmi je však v hodinových dotacích. Ve srovnání s ostatními předměty je tělesná výchova také vnímána jako méně důležitý předmět. 

Referenčním rokem studie je školní rok 2011/12. 

Stručný přehled hlavních poznatků tematické zprávy najdete v tzv. Highlights, které jsou dostupné také v češtině