Profese učitele v Evropě: Přístup, kariérní postup a podpora – Highlights

03. 02. 2022

Stručný přehled hlavních poznatků tematické zprávy

Teaching Careers in Europe: Access, Progression and Support.