Teaching Careers in Europe: Access, Progression and Support

28. 01. 2022

Zpráva Eurydice věnující se problematice učitelské profese představuje významný zdroj poznatků pro koncepci vzdělávací politiky, poskytování podpory učitelům, zvyšování jejich statusu a profesních kompetencí.

V souvislosti se vzdělávacími, sociálními a ekonomickými trendy, které prostupují současnou evropskou společností, význam učitelské profese stoupá. Rostoucí nároky na znalosti a dovednosti studentů, prohlubující se diverzita vzdělávající se populace a prudký technologický rozvoj mají intenzivní dopad na výkon učitelského povolání.

Srovnávací studie týkající se přístupu k učitelské profesi v základním a středním všeobecném vzdělávání zahrnuje 43 evropských vzdělávacích systémů.  Mezi hlavní analyzovaná témata patří demografické prognózy nabídky a poptávky učitelských pozic, vstup do učitelské profese, mobilita učitelů, další vzdělávání pedagogických pracovníků, kariérní systém a hodnocení učitelů.

Stručný přehled hlavních poznatků tematické zprávy najdete v tzv. Highlights, které jsou dostupné také v češtině.