Zjistěte více o reformě hodnocení výzkumu a staňte se součástí koalice, která ji podpoří

CZELO

Staňte se součástí koalice, která podpoří reformu hodnocení výzkumu.

Kancelář CZELO se dne 11. ledna 2022 zúčastnila akce IGLO Open na téma reformy hodnocení výzkumu. 

Reforma hodnocení výzkumu je považována za prioritu pro zajištění kvality, výkonnosti a dopadu výzkumu. Proto za účelem získaní zpětné vazby od zúčastněných stran zorganizovala Evropská komise v období od března do listopadu 2021 vícero konzultací. 

Na základě výsledků veřejných konzultací vyhlásila Evropská komise v prosinci 2021 výzvu k vyjádření zájmu zainteresovaným stranám k vytvoření platformy, která podpoří reformu hodnocení výzkumu. Cílem je vytvořit koalici, která bude fungovat na tzv. bottom-up přístupu a bude sdružovat organizace financující výzkum, organizace provádějící výzkum a vnitrostátní/regionální orgány. Rolí Evropské komise pak bude především urychlit celkový proces v kontextu tvorby politik a za možného využití rámcového programu Horizont Evropa. 

Výzva byla uzavřena dne 10. ledna 2022 a přihlásilo se okolo 100 uchazečů. I přes původní termín výzva nadále zůstává otevřena dalším zájemcům. V případě zájmu navštivte stránky Evropské komise, kde se dozvíte více informací.  

Dle orientačního harmonogramu Evropské komise bude dalším krokem příprava dohody, která nastaví zásady a cíle spolupráce koalice. Tým, který bude mít tuto úlohu na starost se skládá ze zástupců Asociace evropských univerzit (EUA), OSN, Science Europe a Evropské komise. Draft dohody bude posléze připomínkovat širší tým. Finální podpis dohody je plánován na jaro 2022. Iniciativa byla také představena během Open Science konference, která proběhla 4. – 5. února v rámci předsednictví Francie v Radě EU.  

Více informací se dočtete v zápise kanceláře CZELO k tomuto setkání.