Zjistěte více o reformě hodnocení výzkumu

CZELO

Aktuálně je otevřená výzva na provoz sekretariátu CoARA, který dočasně provozuje European Science Foundation a další organizace.

Kancelář CZELO se dne 24. ledna účastnila akce zaměřené na reformu hodnocení výzkumu a fungování koalice CoARA, v rámci které vystoupili Vinciane Gaillard z Asociace evropských univerzit (EUA) a Lidia Borrell-Damian z asociace Science Europe.

Diskuze o reformě hodnocení výzkumu není žádnou novinkou, střetáváme se s ní již posledních 10-15 let. Většina připomínek ze strany vědecké komunity je, že systém neuznává veškeré úsilí výzkumníků a z toho důvodu není dlouhodobě udržitelný. Za účelem řešení této problematiky vzniklo během posledních 10 let množství iniciativ, jako např. Sanfranciská deklarace (DORA), Leidenský manifest či Hongkongský princip. V roce 2021 začala ve spolupráci s významnými výzkumnými organizacemi řešit reformu hodnocení výzkumu i Evropská unie. Evropská komise v této souvislosti uspořádala v období od března do listopadu 2021 veřejnou konzultaci, prostřednictvím které chtěla od vědecké komunity zjistit, jak tento proces urychlit.

Na základě výsledků konzultace byl Evropskou komisí vytvořen tým zástupců VaVaI institucí, jehož úkolem bylo vypracovat návrh dohody o reformě hodnocení výzkumu. Dohoda o reformě hodnocení výzkumu byla zveřejněna 20. července 2022. V rámci dohody se signatáři zavazují ke společné vizi v rámci změn v postupech hodnocení výzkumu, výzkumných pracovníků a výzkumných organizací. Signatáři dohody tvoří tzv. koalici pro reformu hodnocení výzkumu (CoARA).

Více informací se dočtete v přiloženém zápisu kanceláře CZELO.