Země střední Evropy včetně Česka budou úžeji spolupracovat v oblasti vzdělávání 

CZELO

Ministři školství z Česka, Rakouska, Slovenska, Maďarska a Slovinska podepsali v Bruselu memorandum o rozšíření spolupráce.

Memorandum o porozumění o středoevropské spolupráci ve vzdělávání a odborné přípravě (Memorandum of Understanding on Central European Cooperation in Education and Training, CECE) podporuje spolupráci, výměnu zkušeností a osvědčených postupů mezi zúčastněnými státy a jejich vzdělávacími systémy. Tím také poskytuje další impuls pro možné národní reformy. 

Pět signatářských zemí spolupracuje v oblasti vzdělávání již od roku 1997, nové memorandum tak svědčí o jejich pokračujícím zájmu o vzájemné sdílení zkušeností. Memorandum podepsali ministři školství z Česka, Rakouska, Slovenska, Maďarska a Slovinska 7. března v Bruselu, kde se zároveň účastnili Rady pro vzdělávání, mládež, kulturu a sport (přečtěte si také o schválených Závěrech Rady). Předchozí tři memoranda, která ustanovovala charakter této regionální spolupráce, byla podepsána v letech 2004, 2007 a 2012.  

Podle nového memoranda by se chtěla pětice středoevropských států zaměřit zejména na politiku EU v oblasti vzdělávání a odborné přípravy a také na posílení své role ve vytváření Evropského prostoru vzdělávání. Aktuálně mezi hlavní témata v tomto kontextu patří digitální vzdělávání, vzdělávání a dovednosti pro udržitelnost, rovný přístup ke vzdělávání nebo podpora učitelské profese atp. Ministři také zdůraznili důležitost regionální spolupráce v současné době, která je výrazně ovlivněna několika krizemi. 

Neformální předsednictví iniciativy převezme v roce 2023 Rakousko, všechny zapojené země by se pak měly setkat na podzim ve Vídni. 

Více se dočtete v tiskové zprávě MŠMT nebo rakouského ministerstva