Zapojte se do celoevropské debaty o budoucnosti Evropy

CZELO

Při příležitosti Dne Evropy 9. května byla slavnostně zahájena konference o budoucnosti Evropy.

Cílem společné iniciativy Evropské komise, Rady EU a Evropského parlamentu je zapojit širokou veřejnost do debaty o budoucím směřování EU. Konference proběhne formou řady diskuzí vedených občany, které mají lidem z celé Evropy umožnit sdílet své myšlenky a přispět tak k utváření společné budoucnosti. Jde o zcela první akci svého druhu, která nabízí veřejnosti nové fórum k otevřenému, inkluzivnímu a transparentnímu sdílení názorů na řadu klíčových priorit a výzev Evropy.  

Centrálním prvkem konference je digitální platforma, kde může kdokoli přispět svými nápady, zúčastnit se různých online akcí nebo uspořádat vlastní událost. Platforma je rozdělena na deset témat, jedním z nich je také Vzdělávání, kultura, mládež a sport

Záznam ze slavnostního zahájení je k dispozici na webu EK. Konference bude probíhat do jara příštího roku, následně instituce EU posoudí závěry celoevropské debaty a budou jednat o tom, jak je zohlednit.