Zajímá vás etika ve výzkumu a vzdělávání? Přihlaste se na pre-konferenci CZEDUCON!

CZELO

Akce se uskuteční 21. listopadu v Brně.

Zúčastněte se pre-konference fóra mezinárodního vysokoškolského vzdělávání CZEDUCON na téma Etika ve výzkumu a vzdělávání, kterou pořádáme v úterý 21. listopadu v Brně.

CZEDUCON představuje největší konferenci v oblasti internacionalizace ve vysokoškolském vzdělávání ve střední Evropě, která má za cíl sdílení dobré praxe napříč Evropou, objevování nových příležitostí a trendů a hledání řešení na současné výzvy. 

Etické chování zvyšuje důvěryhodnost a věrohodnost výzkumných i vzdělávacích institucí. Ve výzkumu pomáhají etické postupy budovat důvěru mezi účastníky výzkumu a veřejnosti a zvyšují spolehlivost výsledků výzkumu. Ve vzdělávání etické chování pedagogů podporuje důvěru mezi učiteli, studenty a rodiči a vytváří pozitivní učební prostředí.

CZELO_2023_CZEDUCON

Evropská unie se aktivně zasazuje o prosazování etiky ve výzkumu prostřednictvím několika iniciativ. Dodržovaní etických pravidel je zásadní pro zajištění odpovědného a transparentního provádění výzkumných činností. Jeden z příkladů iniciativ na úrovni EU je, že pro získání financování z rámcových programů musí žadatel dodržovat etické zásady ve výzkumu.  

Politický rámec EU pro etiku ve vzdělávání se primárně soustředí na podporu inkluzivních, vysoce kvalitních vzdělávacích systémů, které prosazují základní evropské hodnoty, jako jsou demokracie, lidská práva, akademická svoboda a sociální začlenění.

Akce si klade za cíl přiblížit účastníkům etický rámec ve výzkumu a vzdělávání jak na úrovni EU, tak na národní úrovni, a zároveň představí příklady dobré praxe ze sousedních zemí.

Zaregistrujte se prostřednictvím registračního formuláře. Více informací naleznete v příloze na webu CZEDUCONu.