Zahraniční absolvent roku 2020 převzal cenu DZS z rukou českého velvyslance v Ghaně

Na konci loňského roku jsme ocenili úspěšné aktivity v mezinárodním vzdělávání. V jednom případě naše cena putovala až do Akkry.

Vítězem kategorie „Study in the Czech Republic – Cena zahraničního absolventa 2020“ se stal Emmanuel Selase Asamoah z Ghany, kterého nominovala Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Právě tady Emmanuel v letech 2009 – 2012 vystudoval doktorský studijní program Ekonomika a management na Fakultě managementu a ekonomiky. 

Cenu DZS výherci předal pan velvyslanec PhDr. Ján Füry při jejich oficiálním setkání na Velvyslanectví České republiky v Akkře. Během zhruba hodinu a půl dlouhého neformálního rozhovoru se pan velvyslanec a Emmanuel S. Asamoah bavili o současné světové situaci ve spojitosti s pandemií COVID-19 a možnosti uskutečnění online výměny zkušeností mezi českými a ghanskými lektory v oblasti mezinárodního vzdělávání. Dále prodiskutovali otázky z oblasti životního prostředí, urbanistického rozvoje Akkry, historie Ghany, kmenového uspořádání a z toho plynoucích specifik. 

K tomuto jedinečnému setkání došlo především díky laskavé spolupráci Velvyslanectví České republiky v Akkře. Děkujeme!

Emmanuel Selase Asamoah se po studiích vrátil do rodné Ghany, aby zde uplatnil znalosti a zkušenosti nabyté během jeho studia a života v České republice. V současné době působí na University of Professional Studies v Akkře, kde se stal nejmladším vedoucím Katedry podnikového řízení. Zúčastnil se mnoha mezinárodních konferencí a publikoval více než třicet článků v mezinárodních vědeckých časopisech. Emmanuel je velkým propagátorem studia v zahraničí. Podpořil již více než stovku středoškolských studentů, kteří s jeho pomocí úspěšně nastoupili ke studiu na vysokých školách.

Cenu zahraničního absolventa uděluje pod záštitou DZS iniciativa Study in the Czech Republic, která v rámci propagace studia v České republice na začátku loňského roku zahájila kroky ke vzniku národního absolventského programu. Více informací o programu Czech Republic Alumni a registraci členů najdete na webu Study in the Czech Republic.

Předávání ceny DZS v Ghaně