Začala mezinárodního konference APAIE. Prezentovat se budou i české univerzity pod hlavičkou Study in Czechia

RV

Study in Czechia

Konference Asijsko-pacifické asociace pro mezinárodní vzdělávání (APAIE) probíhá letos po tříleté pauze v Bangkoku.

Konference APAIE nabízí představitelům vysokých škol a odborníkům z oblasti internacionalizace prostor pro setkání, výměnu zkušeností a navázání kontaktů. Tématem letošního ročníku je udržitelnost mezinárodního vzdělávání.

První den programu byl ve znamení předkonferenčních workshopů, v úterý 14. března již startuje hlavní program plný přednášek a diskuzí. Odborníci z Asie, Evropy, Ameriky i Austrálie se budou ve svých příspěvcích věnovat například tématům virtuální výuky, měření dopadů studijních výjezdů, významu zahraniční zkušenosti pro budování udržitelnější společnosti či vztahu zahraničních výjezdů a získávání globální kompetence.

Součástí programu je také veletrh, na kterém jednotlivé státy prezentují své vysokoškolské instituce a poskytují další prostor k navazování kontaktů. Ve výstavní hale samozřejmě nechybí ani stánek České republiky pod hlavičkou naší iniciativy Study in Czechia. Českou delegaci tvoří třináct českých univerzit, zástupci MŠMT a DZS, kteří mají za úkol představit Českou republiku jako ideální studijní destinaci i vhodného partnera pro spolupráci v oblasti vzdělávání a výzkumu.

Konference APAIE je pro české univerzity příležitostí k setkání s jejich partnerskými školami nejen z regionu jihovýchodní Asie, ale také k navázání nových partnerství, která mohou vést ke spolupráci v mnoha oblastech od výměnných studijních pobytů přes letní školy až po akademické přednáškové výjezdy.

Které univerzity se budou na letošním veletrhu APAIE prezentovat?

 • Česká zemědělská univerzita v Praze
 • Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
 • Masarykova univerzita
 • Mendelova univerzita v Brně
 • Ostravská Univerzita
 • Technická univerzita v Liberci
 • Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
 • Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
 • Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
 • Vysoké učení technické v Brně
 • Univerzita Karlova
 • Univerzita Palackého v Olomouci
 • Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně