Wales připravuje vlastní vzdělávací výměnný program

CZELO

Program má podporovat oboustrannost mobilit, zaměstnanecké výjezdy, strategická partnerství i oblast mládeže.

Podle velšské vlády není Turingovo schéma připravované britskou vládou dostatečnou náhradou programu Erasmus+, proto dne 21. března oznámila vlastní mezinárodní vzdělávací výměnný program s širší nabídkou příležitostí. 

Velšský výměnný program International Learning Exchange Programme for Wales je nyní v přípravné fázi, první mobility a pracovní stáže budou zahájeny v akademickém roce 2022/2023. Program je zatím naplánován do roku 2026 a velšská vláda na něj alokovala 65 milionů liber. Až 30 % rozpočtu by přitom mělo být vyhrazeno pro přijíždějící mobility. Během prvních čtyř let by chtěl Wales podpořit 15 000 vyjíždějících mobilit a zároveň přivítat na 10 000 účastníků za zahraničí.

Velšský program se bude snažit udržovat mezinárodní výměny v podobném duchu, v jakém probíhají v rámci Erasmus+. To znamená, že zachová jejich oboustrannost a zároveň bude zahrnovat všechny cílové skupiny včetně akademických i neakademických zaměstnanců, mládeže, účastníků dalšího vzdělávání i vzdělávání dospělých. 

Významnou součástí programu budou i strategická partnerství. Důležité bude jak zajištění pokračování těch stávajících, která vznikla v rámci programu Erasmus +, tak vytváření nových. 

Více informací se dočtete na webu velšské vlády