Výstupy květnové Rady pro konkurenceschopnost (část výzkum)

CZELO

Ve dnech 27.−28. května 2021 proběhlo zasedání Rady pro konkurenceschopnost. Rada složená z evropských ministrů pro vědu a výzkum se při diskuzi o budoucí podobě Evropského výzkumného prostoru (ERA) shodla na potřebě společné, do budoucna zaměřené vize ERA. Během zasedání přijala Rada mj. závěry podporující atraktivitu a udržitelnost vědecké kariéry, zlepšující pracovní podmínky a posilující tzv. pohyb mozků.  Tyto závěry navrhují posílit synergie mezi oblastí VaVaI a evropskými vysokoškolskými institucemi, podpořit kariérní růst a rozšířit nabídku konzultačních servisů pro výzkumníky. Dále byl přijat obecný postup nařízení zřizující konkurenceschopnou superpočítačovou síť. V rámci druhého dne zasedání byly mj. přijaty závěry na vytvoření nového, odolného a konkurenceschopného evropského vesmírného sektoru (New space for people), stejně jako závěry na maximální využití potenciálu programů Copernicus, Galileo a EGNOS s cílem využít je při zmírňování dopadu klimatických změn v pobřežních oblastech. Delegace byly dále informovány o stavu negociací institucionalizovaných partnerstvíglobální iniciativě Mission Innovation 2.0sdělení EK o globálním přístupu k výzkumu a inovacím a také o prioritách v oblasti VaVaI nadcházejícího slovinského předsednictví.