Vysokoškolské vzdělávání a mobility: spolupráce EU a UK po brexitu

CZELO

Jaké jsou vize Turingova schématu a programu pro Wales? Zápis ze setkání pracovní skupiny IGLO HE k možnostem spolupráce EU a UK.

Velká Británie se rozhodla po vystoupení z EU ukončit také svou účast v programu Erasmus+. Vláda proto nyní připravuje vlastní Turingovo schéma – stipendijní program, jenž podpoří zahraniční studijní a pracovní mobility studentů z UK. Na první rok programu bylo alokováno 110 milionů liber a vycestovat by mělo přibližně 35 000 studentů. 

Velšská vláda oznámila dne 21. března vlastní mezinárodní vzdělávací výměnný program pro Wales. Program by měl být spuštěn od akademického roku 2022/2023 do roku 2026. Během prvních čtyř let umožní vycestovat 15 000 zájemců z Walesu a zároveň přivítá 10 000 účastníků ze zahraničí. Velšská vláda na program alokovala 65 milionů liber, přičemž až 30 % financí by mělo být vyhrazeno na příchozí mobility. 

Oba programy jsou nyní v přípravné fázi. Jejich aktuální stav představily na setkání pracovní skupiny k vysokoškolskému vzdělávání IGLO HE WG Vivienne Stern (asociace univerzit UUKi) a Catherine Marston (Velšský výbor pro vysokoškolské vzdělávání v Bruselu). Na závěr prezentovala Claire Herrmann (GŘ EAC) možné formy spolupráce UK a EU v rámci programu Erasmus+. 

Bližší informace se dočtete v zápise ze setkání.