Výsledky hodnocení národních certifikátů Quality Label 2020

eTwinning

Národní podpůrné středisko pro eTwinning v České Republice s radostí oznamuje výsledky hodnocení žádostí o certifikát Quality Labe

V letošním roce bylo hodnoceno celkem 121 projektů. Velmi si vážíme všech žádostí, které jste nám zaslali i přes komplikace, které možná v některých školách způsobila nařízená distanční výuka.

Hodnocení probíhá na základě kritérií stanovených Centrálním podpůrným střediskem pro eTwinning pro všechny zúčastněné země. Každá přihláška je hodnocena třemi nezávislými hodnotiteli.

Na základě hodnocení bylo uděleno celkem 74 certifikátů Quality Label. Seznam oceněných projektů naleznete na webu https://www.etwinning.cz/vysledky-hodnoceni-narodnich-certifikatu-quality-label-2020/.

Gratulujeme!